Citroën Danmark A/S’ rabatsystem

Styrelsen har i sagen vurderet Citroëns (daværende) nye rabatsystem for 2003. Citroëns nye rabatsystem var en kvartalsrabat, der blev afregnet efter en glidende skala, hvor skalaen spændte fra – pct . Styrelsen fandt ikke, at Citroëns rabatsystem for 2003...

Fiat Automobiler Danmark A/S’ bonusssystem

KFST havde igennem en periode haft fokus på bilimportørernes brug af loyalitetsskabende bonussystemer ved forhandlernes køb af reservedele. I forbindelse hermed indførte Fiat Automobiler Danmark A/S pr. 31. december 2002 et nyt bonussystem. Under det hidtidige fik...