Klage over PBS’ adviseringsgebyr

Styrelsen har meddelt en databehandlings- og rådgivningsvirksomhed, der har klaget over PBS’ gebyr for advisering, at der ikke var anledning til at gå videre med sagen. Styrelsen fandt ikke, at der var holdepunkter for, at der forelå en overtrædelse af...