Eurocard/MasterCard-licensaftale

Sagen vedrørte Eurocard/MasterCard-licensaftale. Konkurrencestyrelsen meddelte PBS Holding A/S, at styrelsen besluttede ikke at behandle den anmeldte licensaftale mellem Europay International S.A.og PBS International A/S. Baggrunden herfor var at Europays regler for...

Det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay)

Sagen vedrørte det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay). Dette er imidlertid blevet ophævet. Konkurrencestyrelsen lukkede herefter sagen om selskabernes anmeldelse af aftalen med anmodning om en erklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært § 8. Aftalen var...

Klage over gebyr for indbetaling på girokort

Sagen vedrørte en klage over gebyr for indbetaling på girokort. Styrelsen afviste efterfølgende at gribe ind. Styrelsen henviste til, at der fandtes en række andre betalingsformer, som klager kunne anvende i stedet, fx homebankingprodukter, checks eller direkte...

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Rådet skulle tage stilling til Finansrådets anmeldelse af ”Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling”. Aftalerne om betalingsformidlingssystemet fastlagde reglerne for hvordan der kunne overføres pengeløb mellem konti i forskellige pengeinstitutter...