Klage over Viborg Kommune vedrørende udsættelse af brandvagt

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over, at Beredskabsafdelingen i Viborg Kommune krævede udsættelse af brandvagt i Tinghallen og Viborg Stadionhal i Viborg i forbindelse med udstillinger og messer, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, 1 pkt.. Kravet om...