Fusion mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S

Fusionen finder sted som en selskabsretlig fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab. Ringkjøbing Landbobank driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Midt- og Vestjylland....

Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af Østjydsk Bank A/S

Sagen vedrører en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S (”Østjydsk Bank”). Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Østjydsk Bank, herunder samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser bortset...