Foreningen Sparekassernes Datacenters tilslutningsaftale

Konkurrencestyrelsen meddelte Foreningen Sparekassernes Datacenter, at dens anmeldte tilslutningsafale med medlemmerne om levering af edb-ydelser blev fritaget fra KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Aftalen indebar en styrkelse af effektiviteten idet...