Interessentskabskontrakt mellem Ove Arkil A/S og Novejfa A/S

Sagen vedrørte behandling af en anmeldelse af en interessentskabskontrakt indgået mellem Ove Arkil A/S og Novejfa A/S. Der er tale om en horisontal aftale om oprettelse af et fælles produktions-joint venture (Arkil-Novejfa Entreprise I/S). Det fremgår af...