Aftale mellem Mega-Buy Gruppen og SaniScan A/S

Sagen vedrørte en aftale mellem Mega-Buy Gruppen og SaniScan A/S. I anmeldelsen var der ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Den anmeldte aftale vedrørte SaniScan A/S’...