DLF AmbA’s vedtægter omfattet af § 9

DLF AmbA havde anmeldt sine vedtægter til styrelsen mhp. ikke-indgrebserklæring. DLF AmbA er moderselskab i en koncern, der består af modervirksomheden og en rækkedatterselskaber. Modervirksomheden er et andelsselskab med 5.500 medlemmer, de rhar til formål at virke...