Anmeldelse af konkurrenceklausul mellem Vitfoss A/S og ØK

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om at aktieoverdragelsesaftalen, som er indgået mellem parterne i forbindelse med ØKs afhændelse af sine aktier i Danish Freeze Dry A/S, ikke efter de forhold styrelsen har kendskab til, indeholder bestemmelser, der er...