Sorter

Mødedato

Queen's Skjern ApS - bøde på 63.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Queen’s Skjern ApS har accepteret en bøde på 63.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 14. juni 2018 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Buddy Holly MMO ApS - bøde på 44.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Buddy Holly MMO ApS har accepteret en bøde på 44.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 12. april 2018 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Penny Lane, Sønderborg ApS - bøde på 31.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Penny Lane, Sønderborg, ApS har accepteret en bøde på 31.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 1. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Actona Company A/S’ erhvervelse af 100 % af aktierne i Theca A/S

Resumé

Actona er en produktions-, design- og handelsvirksomhed inden for møbler og interiør til salg på engrosmarkedet. Actona indgår i Lars Larsen Group, som ultimativt ejes af Brunsborg-familien, efterkommere af stifteren af JYSK, Lars Larsen. Theca er en design- og produktionsvirksomhed inden for polstrede møbler til salg på engrosmarkedet. Theca specialiserer sig i produktion af polstrede møbler (sofaer, spisebords-/lænestole mm.), der sælges til forskellige møbelkæder i Danmark og udlandet. Theca har hoveddomicil i Risskov, Aarhus, men sælger sine varer til hele verden og har egen produktion på en produktionsvirksomhed i Litauen. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

NOX Network ApS - bøde på 62.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. NOX Network ApS har accepteret en bøde på 62.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 9. marts 2005 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Diskotek Lyst Varde ApS - bøde på 56.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Diskotek Lyst Varde ApS har accepteret en bøde på 56.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 3. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Tordenskiold, Kolding ApS - bøde på 79.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Tordenskiold, Kolding ApS har accepteret en bøde på 79.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 27. december 2013 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Crazy Daisy, Svendborg ApS - bøde på 93.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Crazy Daisy, Svendborg ApS har accepteret en bøde på 93.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 28. oktober 2004 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Konkurrencerådet påbyder Ringkjøbing Landbobank at overholde betalingsloven

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at dele af Ringkjøbing Landbobanks vilkår for adgang til bankens betalingskontotjenester er i strid med betalingsloven. Rådet har desuden afgjort, at banken ulovligt har givet et betalingsinstitut afslag på en sådan adgang. I 2020 blev bankens tidligere vilkår også kendt ulovlige. [afgørelsne mangler]

Myndighed
Rådet
Regel
Betalingkort
Udfald
Påbud