Sorter

Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt brændstofselskaber for overtrædelser af konkurrenceloven

Resumé

Priserne på benzin og diesel har i en længere periode været ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet grundigt og konkluderer, at de ens priser ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

All4Labels Denmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over Limo Labels A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver All4Labels Denmark Holding ApS (”All4Labels”) 100 pct. af aktierne i Limo Labels A/S (”Limo Labels”). Limo Labels er et privatejet selskab, der er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover tilbyder Limo Labels bestemt etiketudstyr, såsom etiketdispensere og –systemer og printere. All4labels er et datterselskab til All4Labels Group GmbH med hovedkontor i Tyskland. All4Labels er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover er All4Labels aktiv inden for produktion og salg af visse emballageprodukter, såsom foldekartoner og fleksibel emballage. All4Labels er ultimativt ejet af Triton Fund V, som er en investeringsfond, der administreres og rådgives af det privatejede investeringsselskab Triton Investors GP S.à.r.l. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Kollektiv boykot af Bilbasen i Peugeot Forhandler Foreningen (bilbasen.dk)

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningen har overtrådt konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk. Sagen er overendt til politiet. I april 2022 modtog foreningen en bøde.

Mødedato

HTS Besafe

Resumé

HTS Besafe, der blandt andet producerer voksiposer og autostole til babyer og børn, har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i mere end fem år. Virksomheden har accepteret en bøde på 8 millioner kroner for overtrædelsen

Mødedato

OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age

Resumé

The OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age provides a new resource for competition authorities, policymakers, researchers and anyone else interested in digital competition policy. It highlights the key messages from the extensive body of OECD work in this area to date, including anticompetitive conduct, merger control and remedies. The Handbook provides links to all of our digital competition work, making it easier to explore the wealth of background papers, country contributions, and other resources available on over 40 topics. It also contains our views on the road ahead for digital competition policy, including the need for co-ordination among jurisdictions as they transition from diagnosing concerns, to implementing solutions.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB Udlejningsboliger K/S

Resumé

Transaktionen omfattede AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende JV AG-LPB Udlejningsboliger K/S. Lægernes Pension er en pensionskasse for danske læger, der med henblik på opnåelse af afkast til dets medlemmer administrerer og investerer pensionsmidler. Lægernes Pension investerer globalt i både aktier, obligationer og ejendomme. AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et fullservice ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme. Idet Lægernes Pension og AG Investments påtænker at indgå i en række fælles ejendomsudviklingsprojekter i fremtiden, vil parterne stifte AGLPB Udlejningsboliger K/S (”AG-LPB”), som skal ejes ligeligt af Lægernes Pension og AG Investments. AG-LPB skal være moderselskab for underliggende projektudviklingsselskaber, som skal eje og udvikle ejendomme, hvorpå der gennemføres udviklingsprojekter. Parterne vil have fælles kontrol over AG-LPB, der vil fungere som et selvstændigt fungerende joint venture, som skal varetage udviklingen og driften af de enkelte udviklingsprojekter. Ved fusionen vil AG-LPB via et holdingselskab erhverve 100 % af Diget PropCo K/S, som vil være det første udviklingsprojekt i AG-LPB. Diget PropCo K/S’ formål er at eje, drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger beliggende matr.nr 5at, Glostrup By, Glostrup, Diget 18, 2600. Ejendommen udlejes i dag som erhvervs- og butikslejemål, men vil i forbindelse med udviklingen konverteres til private boliglejemål. Diget PropCo K/S er i dag ultimativt 100 % ejet af AG Development A/S, der er søsterselskab til AG Investments A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Forenklet anmeldelse af Foxway AB’s erhvervelse af enekontrol over Dansk Computer Center A/S

Resumé

Foxway AB erhverver enekontrol over Dansk Computer Center A/S. Dansk Computer Center A/S er et dansk selskab beskæftiget med engroshandel med IT produkter, herunder overskudsprodukter, brugte computere, software, servere, opbevaring og tilbehør. Foxway AB er et svensk selskab beskæftiget med salg af nye og brugte ITprodukter, såsom computere og mobiltelefoner til private virksomheder og offentlige kunder. Foxway AB er ejet af Foxway Group AB, der er et af portefølje selskaberne hos kapitalfonden Norvestor VII L.P. Norvestor VII L.P er en af flere kapitalfonde, der tilsammen er Norvestor Capital Partners SCSp, der blandt andet investerer i nordiske selskaber inden for sektorerne sundhed, teknologi, infrastruktur og energi.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Eurotag Danmark mod Icopal og Nordic Waterproofing

Resumé

Konkurrencerådet fandt i maj 2017, at Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, m.fl. havde havde oprettet en (fiktiv) branchestandard for tappap, der i praksis blev anvendt til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette blev underkendt af Konkurrenceankenævnet, der hjemviste sagen. Eurotag, der mente, at have lidt et økonomisk tab ønskede erstatning, og gjorde bl.a. gældende, konkurrencelovens § 6 var overtrådt uanset hjemvisningen af Rådets oprindelige afgørelse. Sø & Handelsretten afviste dette da erstatningspåstanden ikke indeholdt en nærmere afgrænsning af de ansvarspådragende handlinger. Retten fandt, ud fra en samlet vurdering, at den nedlagte påstanden var for bredt formuleret til at kunne føre til domsfældelse.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
frifundet
Mødedato

Vejmarkeringssagen - straffsagen

Resumé

Københavns Byret har afgjort, at LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark ikke skal betale bøder for at have overtrådt konkurrenceloven. Højesteret har tidligere afgjort, at de to konkurrerende virksomheder indgik en ulovlig konsortieaftale og bød fælles på opgaver om vejstriber hos Vejdirektoratet.

Mødedato

AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSams, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S

Resumé

Transkationen omfatter, at AIP Asset Management Co., Ltd.', PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S' og Artha Property Invest II P/S' erhverver 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S. AIP er et kapitalforvaltningsselskab, der tilbyder finansielle tjenester, og hvis formål er at foretage og forvalte globale investeringer med et fokus på offshore investeringer og alternative investeringsstrategier. AIP’s primære investeringsområder er i fast ejendom, gældsinvesteringer og venturekapital. PenSams formål er at drive forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Artha Property Invest P/S og Artha Property Invest II P/S har primært til formål at investere i og udvikle fast ejendom. Selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, er inden fusionen ejet af ATP. Selskabet har én aktivitet, der består i at eje og udleje ejendommen beliggende på matrikel 7ø og 7ct Vangede beliggende Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, samt matrikel 7ac Vangede beliggende Ørnegårdsvej 2A, 2820 Gentofte. Ejendommen er et kontordomicil, der i øjeblikket er udlejet. Selskabet har til formål at investere i, opføre, eje og drive fast ejendom, samt at administrere ejendomsinvesteringer. Med fusionen erhverver de fire købere tilsammen 100 pct. af aktierne i selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, samt NESA Allé nr. 1 komplementar ApS. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.