Sorter

Mødedato

Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S

Resumé

Efter transaktionen vil Lindab A/S eje 100 pct. af aktierne i Muncholm A/S og således få enekontrol. Lindab A/S producerer og sælger løsninger til byggerier inden for ventilation og profil. Inden for ventilation sælger Lindab indeklimaløsninger, herunder forskellige kanalsystemer. Inden for profil sælger Lindab tag- og facadeløsninger i tyndpladestål, tagrender, porte, stållåse, indervægge, ydervægge, stålprofiler, kliktag, sandwichpaneler og tagstensprofiler. Muncholm A/S repræsenterer en række udenlandske producenter inden for højprofiler/selvbærende trapezplader i stål samt facadebeklædning i aluminium, kobber og zink. Muncholm A/S har en vis egenproduktion. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel VI’s (inkl. Addpro og Prodata) erhvervelse af enekontrol over ITM8

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Axcel VI erhverver 100 pct. af aktierne i ITM8. Før transaktionen er Axcel VI indirekte ejet og kontrolleret af Axcel VI-fonden. Efter transaktionen er Axcel VI fortsat indirekte kontrolleret af Axcel VI-fonden, og der vil udover Axcel VI-fonden være en række indirekte medejere, herunder Chr. Augustinus Fabrikker, Ares, samt øvrige aktionærer, som ikke vil deltage i kontrollen af ITM8. ITM8 udbyder IT-services. ITM8’s kunder er primært små og mellemstore virksomheder, samt offentlige kunder. I Danmark fokuserer ITM8 på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter. ITM8 udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne Copenhagen Software A/S, IT Relation A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Sotea AB, Improsec A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Cloud Teams ApS. Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder i de nordiske lande. Axcelfondene har kontrollerende ejerandele i samlet 18 porteføljeselskaber. 6 af Axcels 18 porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder AddPro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall og Frontmatec. Heraf er det kun selskaberne AddPro og ProData, der tilbyder ydelser vedrørende IT-services og IT-produkter. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencerådets beretning 2022

Resumé

Konkurrencerådet har netop offentliggjort sin første beretning i forlængelse af implementeringen af ECN+ direktivet, der ligger til grund for den nye konkurrencelov. I beretningen redegør rådet blandt andet for sit syn på konkurrencesituationen i Danmark, og hvad rådet især vil fokusere på i den kommende tid.

Myndighed
Rådet
Mødedato

Autocentralen-koncernens erhvervelse af enekontrol over GranTurismo Cars A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at Autocentralen.com Holding, der er kontrolleret af Auto-Centralen Holding ApS, erhverver enekontrol over GranTurismo Cars. Autocentralen.com Holding og Autocentralen MedarbejderHolding
ApS erhverver til sammen af 73,56 % af aktierne i GranTurismo Cars af K.W. Bruun Import A/S. Den resterende del af aktierne er både før og efter fusionen ultimativt ejet af privatpersoner. Autocentralen-koncernen er primært aktiv inden for salg og service af nye og brugte personbiler (herunder biler i premium- og luksusklassen) og varebiler, salg af reservedele og tilbehør samt drift af værksteder. Autocentralen er autoriseret forhandler og servicepartner for bilmærkerne Skoda, Volkswagen, Seat, Hyundai, Honda, Citroën, Cupra og Nissan. Herudover er Autocentralen autoriseret servicepartner for Audi og Opel. Autocentralen-koncernen har i dag forretninger i Kolding, Esbjerg, Haderslev, Vejen, Horsens og Vejle. Autocentralen-koncernen formidler desuden i meget begrænset omfang flexleasingydelser. GranTurismo Cars’ aktivitet består i salg af brugte personbiler i premiumog luksusklassen samt formidling af flexleasingydelser. Virksomheden er
beliggende i Albertslund. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Betalingsrapport 2022

Resumé

Det fysiske betalingskort er stadig det mest anvendte til danskernes betalinger. Samtidig har digitale betalingsløsninger vundet fodfæste. Det viser "Betalingsrapport 2022", som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert andet år udarbejder for erhvervsministeren.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter at Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stifter et selvstændigt fungerende joint venture. Joint venturet vil være aktivt på markedet for driftsteknologisk sikkerhedssoftware. Telenor Norge er et norsk teleselskab, der er 100 pct. ejet af Telenor ASA. Selskabets tjenesteportefølje omfatter fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd og datakommunikationstjenester til privat- og erhvervskunder samt en bred vifte af engrosydelser. I Danmark er Telenor ASA aktiv inden for mobil-, fastnet- og bredbåndstjenester gennem Telenor A/S. Aker Capital er et investeringsselskab, der er 100 pct. ejet af Aker ASA. Aker har primært ejerinteresser inden for olie, gas, vedvarende energi, grøn teknologi, maritime aktiver, maritim bioteknologi og industriel software. I Danmark er Aker ASA aktiv inden for salg af kril-produkter til professionelle kunder i dambrugsindustrien gennem Aker BioMarine ASA. Cognite AS er et selskab, som er kontrolleret af Aker Capital. Cognite er aktiv inden for udvikling og opsætning af software til industrielt brug, herunder virksomhedsapplikationssoftware, særligt i forhold til dataindsamling, deling og bearbejdning. Cognite vil bidrage med software til joint venturet. Cognite er på nuværende tidspunkt ikke aktiv i Danmark. Cognite er aktiv i Europa, USA, Afrika og Asien. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Velfungerende markeder 60 - Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner

Resumé

Artiklen "Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner" sætter fokus på betydningen af indlejrede moduler for forbrugerne og konkurrencen - særligt på Google, der håndterer langt størstedelen af danskernes søgninger. Artiklen dokumenterer, at antallet af moduler på de største søgemaskiner er stigende, samt at en væsentlig andel af forbrugerne benytter modulerne, når de er tilgængelige

Mødedato

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af KT Elektric Aalborg A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Bravida erhverver 100 pct. af aktierne i KT Elektric. Bravida erhverver dermed enekontrol over KT Elektric. Bravida er datterselskab i Bravida-koncernen, der er børsnoteret på Nasdaq
Stockholm. I Danmark udfører Bravida aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, hvilket bl.a. også relaterer sig til aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data samt trafik- og el-infrastruktur.
KT Elektric er en dansk el-installationsvirksomhed, der beskæftiger sig med projektsalg inden for entreprise, automation samt servicering af industri og det liberale erhverv med elektriske løsninger af enhver art. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Norlys Holding A/S og Mjølner Holding I A/S

Resumé

Med transaktionen erhverver Norlys Holding 100 pct. af aktiekapitalen i Mjølner Holding og opnår dermed enekontrol over Mjølner Holding. Norlys Holding er ejet 100 pct. af Norlys a.m.b.a. (”Norlys”) og indgår dermed som en del af Norlys-koncernen. Norlys-koncernen har aktiviteter inden for salg af tv, bredbånd, elforsyning, fiberbredbånd, kommunikation, el- og gashandel, el-ladestandere samt produktion af vedvarende energi. Norlys indkøber bl.a. IT-konsulentydelser til koncernens streamingtjeneste, Norlys Play, og onlinesalg og selvbetjeningsløsninger til private el- og naturgaskunder. Mjølner Holding er et holdingselskab, hvis eneste aktivitet er at eje kapitalandele i Mjølner Informatics A/S. Mjølner Informatics A/S er en ITkonsulentvirksomhed med speciale i softwareudvikling, user experience og digitalt design. Ud over salg af konsulent- og rådgivningsydelser, sælger Mjølner Informatics A/S komplette skræddersyede IT-projekter, hvor Mjølner Informatics A/S står for at levere det færdige softwareprodukt. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt