Mødedato

Scan Office Group A/S’ erhvervelse af Mogens Daarbak A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusion erhverver Scan Office Group A/S 100 pct. af kapitalandelene i Mogens Daarbak A/S, hvorefter Scan Office Group A/S opnår enekontrol over Mogens Daarbak A/S. Scan Office Group A/S består af to divisioner; Scan Office-divisionen og Redoffice Scan Office-divisionen. Scan Office-divisionen er aktiv inden
for rådgivning og salg af indretningsløsninger til erhvervslivet, såvel privat som offentligt, mens Redoffice Scan Office-divisionen er aktiv inden for mere traditionel kontorforsyning, som omfatter salg af kontorartikler, kontorudstyr, emballage, promotionsartikler mv. Scan Office Group A/S har herudover fælles kontrol med selskabet BOP Scan Office ApS, som sælger brugte kontormøbler. Mogens Daarbak A/S er totalleverandør til det danske private erhvervsliv, som sælger alle de produkter, som en almindelig virksomhed har brug for i hverdagen, herunder kontorartikler, emballage, promotionsartikler, kontormøbler, beplantning, kopi/print- og kaffeløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant