Mødedato

NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af LGT Group AB

Resumé

Transaktionen finder sted ved, at NTG overtager 100 pct. af aktierne i LGT, hvorefter LGT’s aktive datterselskaber bliver driftsselskaber i NTGkoncernen. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande.
Virksomheden fragter gods i alle størrelser og drives i en række driftsselskaber. Under NTG’s aktiviteter hører godstransport (freight forwarding) på vej i Europa (det europæiske kontinent og UK), hvoraf langt størstedelen er tværnational, lageraktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af gods) samt sø- og luftfragt. LGT driver vognmands- og speditionsvirksomhed gennem en række driftsselskaber. LGT udfører godstransport på vej med fokus på møbeltransport samt lageraktivitet. LGT udfører sin aktivitet i Europa med fokus på de nordiske lande. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant