Mødedato

Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Norlys' køb af selskabet Verdo Tele, og Norlys overtager dermed fibernet i Randers og Hobro. For at opnå godkendelsen har Norlys over for Konkurrencerådet afgivet tilsagn, som skal sikre, at fusionen ikke forringer konkurrencen.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Opfølgning
Tilsagn