Mødedato

Moment A/S' erhvervelse af enekontrol over Xterna A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved, at Moment A/S erhverver enekontrol over Xterna A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Moment A/S er del af Axcel Fund VI, der er kontrolleret af Axcel Management A/S. Xterna
A/S er før Transaktionen ejet af Nova Holding Viborg ApS, 4-M Invest ApS, Santa Holding ApS og GJERSHOLT ApS.
Moment A/S er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Moment A/S har aktiviteter inden for de fleste uddannelsesniveauer. Moment A/S ejer Protemp (dansk vikarbureau med særlig fokus på industrien), TeamVikaren (dansk vikar- og rekrutteringsbureau) samt Job InWest Vikar ApS (dansk vikarbureau med særlig fokus på bygge- og anlæg samt industri/produktion). Endvidere ejer Moment A/S
rekrutteringsvirksomheden Eterni, der i Danmark er aktiv inden for arbejdsformidling. Xterna A/S er et dansk landsdækkende vikarbureau med fokus på bygge og anlæg. Xterna A/S har også begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant