Mødedato

Maersk Logistics & Services International A/S' erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Maersk L&S 100 pct. af aktiekapitalen i og enekontrol over LFL. Maersk L&S er en global leverandør af logistiktjenester. Maersk L&S leverer logistiktjenester, herunder luftfragtspedition, supply chain management og lagertjenester gennem sine globale datterselskaber. Maersk L&S er ejet af A.P. Møller-Mærsk ("APMM"), som er en integreret transportog logistikvirksomhed med hovedkontor i København. APMM kontrolleres af A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møllerkoncernen. LFL er aktiv inden for logistiktjenester og fragthåndtering (spedition). LFL er hovedsageligt aktiv i Pan-Asien. LFL's logistikvirksomhed består i lagerstyring og transportstyringstjenester. LFL's fragthåndteringsvirksomhed består i fragtforsendelsestjenester. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant