Mødedato

Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S

Resumé

Efter transaktionen vil Lindab A/S eje 100 pct. af aktierne i Muncholm A/S og således få enekontrol. Lindab A/S producerer og sælger løsninger til byggerier inden for ventilation og profil. Inden for ventilation sælger Lindab indeklimaløsninger, herunder forskellige kanalsystemer. Inden for profil sælger Lindab tag- og facadeløsninger i tyndpladestål, tagrender, porte, stållåse, indervægge, ydervægge, stålprofiler, kliktag, sandwichpaneler og tagstensprofiler. Muncholm A/S repræsenterer en række udenlandske producenter inden for højprofiler/selvbærende trapezplader i stål samt facadebeklædning i aluminium, kobber og zink. Muncholm A/S har en vis egenproduktion. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant