Mødedato

Konsortievejledning I (2014)

Resumé

KFST udarbejdet en vejledning, der forsøgte at sammenfatte praksis omkring virksomhedersadgang til at indgå konsortier, dvs. byde på opgaver i fællesskab. Vejledningens formål var at gøre det lettere for virksomhederne, nat vurdere om de legalt kunne indgå sådanne. Den skitseret praksis er dog forholdsvis restriktiv, og vejledningen blev endvidere udsendt på et tidspunkt hvor der verseret en konkret sag (Vejstribesagen). Vejledningen blev opdateret i 2017 og 2018.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant