Mødedato

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af Godt Smil Dental Holding ApS

Resumé

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. erhvervede ved fusionen kontrol over Godt Smil Dental Holding ApS. ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. er et investeringsselskab med investeringer i mange forskellige brancher, der forvaltes af Intermediate Capital Group PLC, en international kapitalforvalter, som er børsnoteret i London. Intermediate Capital Group PLC forvalter ikke øvrige selskaber, der er relateret til Godt Smil Dental Holding ApS’ aktiviteter. Godt Smil Dental Holding ApS er holdingselskab for tandlægekæden Godt Smil, der består af 30 tandklinikker over hele Danmark. Godt Smil er en tandplejeleverandør, som dækker følgende tre hovedtyper af tandbehandlinger: forebyggende, almindelige og komplekse. Godt Smil Dental Holding ApS leverer udover centraliseret marketing og branding på kædeniveau også supportfunktioner til de enkelte klinikker i form af bl.a. kundeservice, HR og IT-funktioner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant