Mødedato

Fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S samt erhvervelse af enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Resumé

Fusionen er en sammensmeltning af Sparekassen Vendsyssel, Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel med Sparekassen Danmark af 1871 som fortsættende selskab. Ved fusionen erhverver Sparekassen Danmark af 1871 ligeledes enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab. Sparekassen Vendsyssel er en garantsparekasse med 34 afdelinger, ca. 700 ansatte og ca. 179.000 kunder med et samlet indlån på cirka DKK 19,6 mia. samt puljeindlån på cirka DKK 5,2 mia. og et samlet udlån efter nedskrivninger på cirka DKK 15,7 mia. Jutlander Bank A/S er et børsnoteret aktieselskab med 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser og 464 ansatte (FTE). Jutlander Bank havde pr. 31. marts 2021 cirka 117.000 kunder med et samlet indlån på cirka DKK 13,7 mia. samt puljeindlån på cirka DKK 2,8 mia. og et samlet udlån efter nedskrivninger på cirka DKK 8,7 mia. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er er et selvstændigt fondsmæglerselskab, der tilbyder aktiv formueforvaltning. Stonehenge har indgået aftale med investeringsforeningen Stonehenge om at yde investeringsrådgivning til foreningen, samt markedsføring og distribution af foreningens andele. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant