Mødedato

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af KT Elektric Aalborg A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Bravida erhverver 100 pct. af aktierne i KT Elektric. Bravida erhverver dermed enekontrol over KT Elektric. Bravida er datterselskab i Bravida-koncernen, der er børsnoteret på Nasdaq
Stockholm. I Danmark udfører Bravida aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, hvilket bl.a. også relaterer sig til aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data samt trafik- og el-infrastruktur.
KT Elektric er en dansk el-installationsvirksomhed, der beskæftiger sig med projektsalg inden for entreprise, automation samt servicering af industri og det liberale erhverv med elektriske løsninger af enhver art. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant