Konkurrencerådet griber ind over for bankers valutatillæg

Det følger af betalingkortloven, at bankernes ikke må anvende urimelige priser og avancer på brugen af Visa/Danbkort i udenlandsk valuta. En vurdering, som sker i lyset af omkostningerne, og reelt er en form for objektivisering af kl. § 11 og forbuddet mod urimelige...