Omkostningsundersøgelse af Dankort i 2023 – Afgørelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sænket loftet for det samlede beløb, som Nets må opkræve hos fysiske forretninger for at indløse Dankort-transaktioner. Beløbet er sat ned med knap 30 procent til 315,2 millioner kroner årligt. Prisen på indløsning af Dankort vil...

Konkurrenceret og arbejdsmarkeder

De nordiske konkurrencemyndigheder har i fællesskab offentliggjort analysen, Competition and Labour Markets. Joint Nordic Report, hvor de deler en række betragtninger om konkurrencereglerne og arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er at konkurrencereglerne, herunder kl. §...

Virksomhed X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

[Virksomhed X] ønskede ikke, at der skete offenliggørelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. november 2022 i sag KL-1-2022 før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og/eller Konkurrencerådet har afgjort den underliggende materielle sag. Alternativt, at nogle...