Codeex A/S og moderselskab – bødefritagelse – kundedeling

Viksomhederne Codeex og Barcode havde, som led i afviklingen af et samarbejde, indgået forskellige aftaler, der i følge KOnkurrencerådet begrænensede konkurrencen. Dette blev påbdømt in 2022. Styrelsen var blevet opmærksom på de ulovlige aftale via henvendelse fra...