Fusionen mellem Elsam og NESA

Transaktionen omfattede Elsams køb af NESA, herunder elektricitetsselskabet E2. Begge var aktive indenfor produktion og salg elektricitet, og selvom der ikke var noget direkte overlap mellem deres respektive produktions/forsyningsområde, fandt Konkurrencerådet...