Brancheforening opfordrede speciallæger til færre behandlinger

De praktiserende speciallægers brancheforening havde opfordret medlemmerne til at udføre færre behandlinger og derved (som udgangspunkt) overtrådt kl. § 6. Opfordringen var dog en opfølgning på den 3 årige overenskomst aftalt mellem lægeorganisationen og regionerne,...

Momsforvridning på tog og busser

I medfør af en klage fra Bombardier Transportation Denmark A/S over konkurrencebegrænsende virkninger af momsfritagelsen for personbefordring i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, valgte Konkurrencestyrelsen at rette henvendelse til Finansministeren, Skatteministeren...

Lov om Københavns Frihavn (Københavns Frihavn II)

Konkurrencerådet fandt, at frihavnslovens §§ 3 og 7 begrænsede og forvred konkurrencen til skade for aktører, som udførte eller ønskede at udføre tjenesteydelser på frihavnens område. Bestemmelserne indrømmede bl.a. en eneret til at udføre bestemte opgaver samt delvis...

Konkurrencebegrænsende virkninger af råstoflovens §§ 19 og 20

Konkurrencerådet har i dag anbefalet miljøministeren, at reglerne for råstofudvinding ændres, så erhvervet åbnes for mere konkurrence. Adgangen til at indvinde råstoffer som grus og sten fra den danske havbund er stærkt begrænset, således at nye virksomheder har svært...