Strafansvar for juridiske personer

Rigsadvokaten har den 17. april 2015 opdateret sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer, som bl.a. omhandler valg af ansvarssubjekt i sager om overtrædelse af særlovgivningen, herunder konkurrenceloven. Meddelelsen gennemgår politiets sagsbehandling og...