Sorter

Mødedato

Banks opsigelse af betalingsinstitut var ulovlig

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingsloven ved at opsige et konkret betalingsinstitut som kunde. Opsigelsen skete uden varsel og fulgte ikke bankens egne retningslinjer. Stadfæstet af ankenævnet 26/10-2020.

Mødedato

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse hos en detailforhandler af herretøj.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersøgelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at detailforhandlere af herretøj muligvis har udvekslet informationer med en konkurrerende virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. herretøj i engros- og detailleddet, om, hvilket varesortiment der vil indgå i planlagte udsalg. Styrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen.

Mødedato

Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Interdan Bil A/S og Quick-Pot A/S.Fusionen finder sted ved, at Interdan Bil A/S (herefter Interdan) erhverver 52 pct. af aktiekapitalen og dermed enekontrol over Quick-Pot A/S (herefter Quick-Pot). De resterende 48 pct. af aktiekapitalen vil ultimativt være ejet af Steen Haugaard Fransen via dennes holdingselskab, Steen Haugaard Holding ApS. Quick-Pot er i dag ultimativt ejet af Martin Bech Jacobsen Pedersen igennem selskabet Euro-2000 A/S og Steen Haugaard Fransen igennem selskabet Steen Haugaard Holding ApS. Quick-Pot er en autoværkstedskæde med 28 full-service autoværksteder fordelt over hele Danmark. Interdan er en del af Interdan-koncernen, som ultimativt er kontrolleret af K.W. Bruun og hustrus Familiefond, hvis erhvervsmæssige formål er at eje 58,73 pct. af kapitalandelene og 90,94 pct. af stemmerettighederne i Interdan Holding A/S. Interdan beskæftiger sig med import af køretøjer af bilmærkerne Peugeot, Citroën, DS, Opel og Mitsubishi. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 32 - Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren

Resumé

I Danmark og mange andre lande anvendes benchmarkingmodeller til at efterligne et konkurrencepres, som ellers ikke er til stede blandt de naturlige monopolselskaber i forsyningssektoren. Formålet er at styrke selskabernes incitamenter til at foretage omkostningseffektive beslutninger. Samtidig er det afgørende, at Danmarks høje forsyningssikkerhed fastholdes. Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i de anvendte benchmarkingmodeller. Dette arbejdspapir belyser metodiske problemstillinger ved integration af forsyningssikkerhed i den eksisterende økonomiske benchmarking. En sådan integration kan øge selskabernes incitament til at opretholde en høj forsyningssikkerhed, men vil samtidig svække forsyningsselskabernes økonomiske effektivitet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 31 - Udviklingen i den danske vandsektors økonomi

Resumé

De seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet viser, at der er sket effektiviseringer i sektoren, og at vandselskaberne samtidigt løser flere og flere opgaver inden for fx grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Samlet er priserne derfor steget. Tallene peger på, at aktiviteter i form af blandt andet miljøprojekter vil fortsætte med at stige i de kommende år, og at fortsatte effektiviseringskrav ikke hindrer dette.

Mødedato

Velfungerende markeder 30 - Prissignalering og prisgennemsigtighed

Resumé

I denne artikel beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de betænkeligheder, der kan være ved prissignalering i forhold til konkurrencelovens § 6. I artiklen gennemgås to eksempler på øget prisgennemsigtighed bl.a. via egentlig prissignalering, som har haft skadelige virkninger for forbrugerne. I begge tilfælde er der tale om, at virksomheder har fået øget kendskab til konkurrenters fremtidige priser. Endelig beskrives en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget af realkreditsektorens kommunikation om priser på realkreditlån gennem online medier.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Bjerregaard Sikkerhed A/S og Bacher Logistics A/S

Resumé

Virksomhederne Bjerregaard Sikkerhed og Bacher Logistics (tidligere Four Danes A/S), samt to ledende medarbejdere, var tiltalt for at have koordinere priser og andre vilkår i forbindelse med et udbud. Retten i Glostrup har 24. september 2019 frifandt dog de tiltalte. Retten lagede til grund, at Bacher Logistics A/S og Bjerregaard Sikkerhed A/S, ikke normalt var konkurrenter, idet Bacher Logistisk primært beskæftigede sig med logistik og ikke har kompetancer inden for leverance. Modsat havde Bjerregaard Sikkerhed specialiseret sig inden for leverance af fodtøj, idet virksomheden er grossistleverandørfrifundet virksomhederne. Endvidere fandt retten det sædvanligt og normalt, at virksomheder samarbejder om afgivelse afbud, således at fx Bjerregaard var underleverandør i forhold til Bacher, der baseeret sit bud og andre vareoplysninger på materiale fra Bjerregaard. Det forhold at Bjerregaard også afgav bud med de samme priser, kunne nok indikere en aftale mellem Bacher og Bjerregaard om at koordinere bud, men retten fandt ikke at der var fremlagt materiale, der underbygge dette. Ej hellere var det godtgjort, at Bjerregaards handlemåde faktisk havde medført en begrænsning af konkurrencen. Det kan derfor ikke antages, at der herved har foreligget en samordning at bud i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Mødedato

CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem CRH Denmark A/S (herefter ”CRH Denmark”) og RC Beton A/S (herefter ”RC Beton”). CRH Denmark er en del af en større global koncern, der er registreret og noteret på børsen i London. CRH Concrete producerer og sælger betonelementer og systemløsninger inden for særligt byggeri (fx fundamenter, facader, trappesystemer m.v.) samt større konstruktioner (fx parkeringshuse og sygehuse). CRH Concrete har desuden aktiviteter inden for projektering, montering og salg af relaterede handelsvarer. RC Beton er forud for transaktionen ejet 100 pct. af J.T.B. Holding Rødkærsbro A/S. RC Beton producerer primært betonprodukter, som anvendes i og på jorden, herunder blokke og fundasten til fundamentstøbning, betonrør samt belægningssten og fliser. Fusionen gennemføres ved at CRH Denmark erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i RC Beton, og opnår enekontrol med RC Beton. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse af Optimera

Resumé

Transaktionen indebærer, at Davidsen Tømmerhandel erhverver enekontrol over Optimera. Transaktionen er endvidere en aktivoverdragelse, hvor Davidsens Tømmerhandel overtager de aktiver, som knytter sig til virksomheden Optimera. Davidsens Tømmerhandel er en familieejet virksomhed ultimativt kontrolleret af Povl Davidsen. Davidsens Tømmerhandel driver forretning inden for detailhandel med trælast- og byggemarkedsprodukter til både professionelle og private kunder. Desuden forhandler Davidsens Tømmerhandel forbrugsartikler, som isenkram, indendørsmøbler, havemøbler, kaffe, dyrefoder og en række artikler til hjemmet. Optimera er ejet og kontrolleret af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, der ultimativt er ejet af Companie de Saint-Gobain. Optimera driver ligeledes forretning inden for detailhandel med trælast- og byggemarkedsprodukter til professionelle og private kunder, men har primært haft fokus på professionelle kunder. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S

Resumé

Sagen vedrørte Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S. Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhverver ved transaktionen en kontrollerende aktiebesiddelse i Abacus Medicine A/S, igennem en kombineret aktietegning og aktieoverdragelse fra Wagner Family Holding ApS blandt andre. Efter transaktionen vil Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Wagner Family Holding ApS udøve fælles kontrol over Abacus Medicine A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Abacus Medicine A/S er en distributør af medicinske produkter baseret på parallelimport imellem EØS-landene. Selskabet har hovedkvarter i København og har aktuelt 700 heltidsansatte medarbejdere. Selskabet er kontrolleret af Flemming Wagner, der også ejer DayDose ApS, som er aktiv inden for kosttilskud. Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab er en del af Augustinus gruppen, som er ultimativt ejet af Augustinus Fonden. Augustinus gruppen foretager strategiske investeringer i Skandinaviske virksomheder. Ingen af parterne var aktive på samme marked. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt