Sorter

Mødedato

MPE Distribution ApS - tiltalefrafald

Resumé

MPE Distribution har modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaring af en sag om kundedeling. Mediacenter Danmark havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Mediacenter Danmark

Resumé

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Afgørelser
Mødedato

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Resumé

Transaktionen indebar, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder.HusCompagniet er ejet af kapitalfonden EQT, og det var hensigten, at HusCompagniet med fusionen overtog100 procent af aktierne i eurodan-huse. undersøgelser. KFST gennemførte omfattende markedsundersøgelser, hvor blandt andet kunder, leverandører og konkurrenter blev hørt suppleret med en række økonomiske analyser. Disse ipeget dog på at fusionen ville begrænse konkurrencen hvorefter parterne valgte at opgive den.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Generelt effektiviseringskrav i regulering af monopoler i vandsektoren

Resumé

Det generelle effektiviseringskrav, som vandselskaber får hvert år, kan med fordel fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at reglerne ændres på baggrund af ny analyse.

Mødedato

Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control

Resumé

Start-up or nascent firms play a vital role in competitive markets, but traditionally, their relevance to merger control has been limited to providing evidence that a relevant market was likely to become increasingly competitive. Recent empirical work has shown that in some cases the acquisition of a nascent firm has triggered the loss of not only a competitive constraint, but also a product (as when a retail acquisition results in a store closure). Such cases have been labelled ‘killer acquisitions’. Killer acquisitions are therefore a theory of harm, which is a particular variation on the more general ‘loss of potential competition through acquisition of a nascent firm’ theory of harm. The risk that a loss of potential competition can harm consumers is well established, and research, ex-post assessment and case-law continue to identify new examples of such cases involving nascent firms. We see no reason why these risks should be ignored, nor that such concerns are likely to be confined to specific industries. The necessary conditions for a killer acquisition are however more specific than for a ‘loss of a nascent competitor’ and hence are likely to be rarer. Whether an agency chooses to go beyond meeting the evidentiary threshold required to substantiate the simpler potential competitor theory of harm will likely depend on whether the additional harm from a product withdrawal, over and above the loss of price and quality competition constraints, would affect either the weighing of harm against possible efficiencies, or the expected harm posed by a transaction. It may also reflect a decision to investigate such acquisitions as exclusionary strategies via ex-post investigation where necessary. We explore the extent to which nascent acquisitions can be investigated and challenged when necessary under existing merger control frameworks. We identify the need to conduct an in-depth counterfactual analysis, to consider new investigative tools, and to ensure that any claimed efficiencies are tied to the specific transaction in question. However, while the framework can, should, and is already being flexed, we suggest that an important shift in merger policy is required in this area. Such a shift might be facilitated through the explicit adoption of an expected harm test to remove a systematic bias against challenging mergers, through changes to notification processes, and by clarifying and hence placing a greater weight on the value of potential competition. We also see considerable merit in legislating to reverse the burden of proof in some circumstances, for example by creating a rebuttable presumption of anticompetitive effects for nascent acquisitions by dominant incumbents, either in general, or where the acquisition increases the risk of competitive harm, for example that there were a reasonable (25-30%) prospect of harm.

Mødedato

Betalingsrapport 2020

Resumé

Danskerne er fortsat de forbrugere i EU, som oftest betaler med kort, og vi gør det i stigende grad. Samtidig er misbruget ved kortbetalinger meget lavt. Det viser analysen "Betalingsrapport 2020", som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder hvert andet år for erhvervsministeren.

Mødedato

Fellowmind Company AB’s erhvervelse af enekontrol over ProActive A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Fellowmind en kontrollerende andel på 98,30 pct. af aktierne i ProActive, og opnår dermed enekontrol over ProActive. ProActive er en dansk udbyder af IT-services og IT-software, der er aktiv inden for IT-konsulentvirksomhed, support og drift af software og hosting, SKI-aftaler og software as a solution. ProActive er Microsoft-partner og udbyder af Microsoft-løsninger til digital transformation. ProActive har primært aktiviteter i Danmark. Fellowmind er en nederlandsk, svensk, tysk og finsk IT-virksomhed. Fellowmind er Microsoft-partner og udbyder Microsoft-løsninger til digital transformation. Fellowmind har ikke aktiviteter i Danmark. Fellowmind er ejet af kapitalfonden FSN Capital, som ejer en række porteføljeselskaber, herunder den svenske IT-virksomhed Nordlo, som udbyder digitaliserings- og IT-services. Ingen af FSN Capitals porteføljeselskaber er aktive inden for IT-services eller IT-software i Danmark. Det betød at var tale om en fusion hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Resumé

Pr. 1. juli 2020 trådte ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner i kraft (BEK 690 af 25/5-2020), der indeholder regler for, hvordan fusioner skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med ændringerne i bekendtgørelsen præciseres det på enkelte områder, hvilke oplysninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brug for til vurdering af en fusion. De væsentligste ændringer er, at der ved en almindelig anmeldelse skal gives oplysning om, hvad der forventes at ske med virksomheden, hvis fusionen ikke godkendes og dermed ikke kan gennemføres (kontrafaktisk scenarium), oplysning om berørte markeder, data til belysning af efterspørgsels- og udbudssubstitution i det omfang, fusionsparterne har disse, samt specifikation af hvilke dokumenter, der skal indsendes sammen med anmeldelsen. De nye regler gælder for fusioner, der anmeldes efter den 1. juli 2020. Virksomheder, der påtænker at indgive fusionsanmeldelse efter 1. juli 2020, skal derfor anvende de anmeldelsesskemaer, der er i den nye bekendtgørelse

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren at de advokatetiske regler, der som forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsne heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejde med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.