Sorter

Mødedato

Lines of Business Restrictions – Background note

Resumé

Line of business restrictions (LOBRs) are antitrust remedies or regulatory restrictions that limit the activities that a firm can undertake. They include separation restrictions ranging from structural to behavioural separation (accounting, functional or legal). However, there are also alternative behavioural restrictions such as mandating access, non-discrimination obligations and mandatory standards on portability and interoperability. LOBRs are used to address concerns that competition is likely to be prevented, restricted or distorted in a number of different ways. These include concerns that dominance is leveraged to exclude rivals in another downstream market, for example through discriminatory self-preferencing (equivalent to margin squeeze) or refusal-to-deal. The risk of such exclusionary abuses also arises from mergers that might make such conduct likely. Each type of LOBR has enjoyed success in certain circumstances; the challenge is therefore identifying the right LOBR for the specific problem. For example, if the theory of harm is that access is being denied to an essential facility, and a loss of competition as a result of such an explicit refusal-to-deal is established, then the solution will need to focus on allowing access, and applying a duty-to-deal. Hence, the appropriate LOBR might include mandatory access on FRAND terms, or structural separation to achieve the same access. In contrast, if the regulatory or antitrust concern is not that the firm refuses-to-deal, but that it deals on terms that foreclose through raising rival costs or predation (via some form of margin squeeze, or equivalently a merger leading to margin squeeze), then the solution (were one required) would not focus on mandating access. Instead, the response might be a non-discrimination obligation (without necessarily imposing a duty-to-deal on FRAND terms) or to mandate standards for portability and interoperability. Notably, in the case of digital platforms, it would appear that refusal-to-deal is not driving the concerns (thus far), and so imposing a duty-to-deal seems unlikely to be the right answer. Instead, the concerns appear to relate to foreclosure through self-preferencing that raises rivals’ costs, meaning that non-discrimination obligations are the more likely LOBR. Moreover, digital platforms are not natural monopolies in which competition cannot take place. Therefore, the approach should not be to write off the possibility of competition in platform markets and focus solely on preserving the possibility of competition downstream (or upstream) markets (as in regulated infrastructure monopolies). Instead, behavioural LOBRs including standards for portability and interoperability could facilitate competition within these markets (and thereby begin to resolve the foreclosure risk in downstream markets). However, it may nevertheless be sensible to reinforce these with further LOBRs, for example non-discrimination obligations, in these downstream (upstream) markets to preserve competition while competition in these ‘core’ markets is strengthened.

Mødedato

Godik ApS

Resumé

Konkurrencerådet fandt at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år at leje mobile toiletter kun fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder. Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events blev yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel, herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn, til events havde anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Danske vandselskaber kan effektivisere for ca. 3,9 milliarder

Resumé

Potentialet for at effektivisere den danske vandsektor er betydeligt, og indfrielsen af det kan styrke grøn omstilling. Det viser analysen "Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030 ", som klima- energi- og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde.

Mødedato

Criminalisation of cartels and bid rigging conspiracies: a focus on custodial sentences

Resumé

Notwithstanding the increased adoption of criminal sanctions, there is no international consensus on criminalisation of cartels, and in particular on custodial sentences against individuals. This paper aims at providing guidance on the benefits and challenges of criminal enforcement, focussing on custodial sentences.
It describes the economic deterrence theory and the retribution theory that have emerged in the criminalisation debate and summarises the main concerns raised in relation to each theory. It offers an overview of criminalisation trends across jurisdictions, and it identifies the key institutional and procedural questions to be carefully assessed when a jurisdiction considers the criminalisation of cartels. It also discusses the benefits and main challenges for international co-operation between jurisdictions that pursue criminal enforcement and those that focus on administrative/civil enforcement, and the effects of criminalisation on leniency programmes. A case can be made in favour of criminalisation of antitrust enforcement against cartels and bid rigging offences, in particular in favour of custodial sentences against individuals, to complement sanctions against companies. However, not all enforcement regimes are currently built for successful criminalisation. The paper concludes that jurisdictions should gradually build institutions before introducing criminalisation, and that each jurisdiction should determine the right mix of sanctions, depending – among other factors – on social norms, the existing legal framework, resources of competition agencies and the relationship between the competition agency and prosecution authorities. The introduction of criminal enforcement also requires significant advocacy efforts directed at key institutional stakeholders and the general public.

Mødedato

Konkurrencen på realkreditmarkedet III

Resumé

Generelt har realkreditinstitutterne ikke justeret deres bidragssatser og gebyrer det seneste års tid. Og realkreditinstitutternes kunder er fortsat loyale og skifter sjældent institut. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør redegørelsen "Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling". Redegørelsen er udarbejdet i regi af Erhvervsministeriet.

Mødedato

Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding IX ApS (”Blue Equity Holding”) 100 pct. af aktierne i Inspari A/S fra selskabets nuværende ejere. Derudover har Blue Equity II indgået en ejeraftale med Isobel Capital ApS, ifølge hvilken Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Finans IX ApS ejer [XX] pct. og Isobel Capital ApS ejer [XX] pct. af Blue Equity Holding. Ejeraftalen indebærer, at Blue Equity II og Isobel Capital ApS opnår fælleskontrol over Inspari A/S. Inspari A/S er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Inspari A/S udbyder bl.a. business intelligence ydelser i Danmark og Europa. Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde ejer således en række porteføljeselskaber. Blue Equity II ejer bl.a. 49 pct. af Delegate A/S, som er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Delegate A/S udbyder bl.a. IT-onsulentydelser i forbindelse med forskellige operationelle systemer, som hjælper virksomheder med at løse bestemte arbejdsopgaver, eksempelvis kundestyringssystemer (CRM), sagsstyringssystemer og kvalitetssikringssystemer. Isobel Capital ApS er et holdingselskab ejet af Jens-Jacob Thuun Aarup. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nordea Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS

Resumé

Ved transaktionen erhverver Nordea 100 pct. af aktierne i SG Finans, og opnår dermed enekontrol over SG Finans. Begge selskaber udbyder leasing, herunder hire purchase i Danmark, samtidig med at Nordea udbyder forskellige former for tilknyttet finansiel virksomhed. KFST havde ikke tidligere taget stilling til den nærmere afgrænsning af det relevante produktmarked for leasing. EU havde fastslået, at leasing udgør et separat produktmarked, der kunne udskilles fra andre typer af finansielle produkter, samt muligvis kunne underopdeles i operationel og finansiel leasing, efter størrelsen af kunder og/eller efter type af aktiv, der leases. I EU praksis var markederne endvidere afgrænset nationalt. Parternes kombineret markedsandele udgjorde 10 - 20 % og HHI premerger 1500-2000. Fusionen ville endvidere alene medføre en ændring i det sidste på >250. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Energi Danmark A/S m.fl mod DONG

Resumé

Tvisten angik erstatning for Elsam (Nu DONG) konkurrencebegrænsende adfærd i perioden [XXXX]. Konkurrencerådet havde i 2007 fordømt dette, men rådets afgørelse var blevet underkendt ved vestre landsret dom af 24. maj 2018. Retten skulle derfor i første omgang tage stilling til hvorvidt behandlingen af erstatningssagen kunne fortsætte, evt. med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen, som ønsket af sagsøger. Retten frifandt DONG og fandt herefter ikke anledning til at tage stilling til sagsøgernes øvrige synspunkter.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
frifundet
Mødedato

FK Distribution A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde den 5. december 2018, 1. juli, 16. august, 27. september og 4. oktober 2019, delvist nægtet FK Distribution A/S aktindsigt i en sag, hvor FK Distribution var part. FK Distribution indbragte dette for ankenævnet og ønskede mundtlig behandling af spørgsmålet. Dette afviste ankenævnet. Herefter blev sagen behandlet skriftligt. Konkurrenceankenævnet afviste at indrømme aktindsigt ved kendelse af 28. maj 2020. Det fremgår ikke hvad den underliggende sag omfatter, men formentlig er det misbrugssagen mod FK, som blev afgjort 30/6-2020.

Mødedato

Kemp & Lauritzen A/S’ erhvervelse af Lindpro A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Kemp & Lauritzen A/S 100 pct. af aktierne i Lindpro A/S fra MT Højgaard A/S. Lindpro A/S ejer inden transaktionens gennemførelse datterselskabet Arssarnerit A/S. Arssarnerit A/S indgår ikke i transaktionen, men forbliver i MT Højgaards ejerskab efter gennemførelse af transaktionen. Kemp & Lauritzen A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed inden for el, VVS og ventilation og beskæftiger sig med alle typer af professionelle kunder, herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt private kunder. Lindpro A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed, der udfører installationsopgaver hovedsageligt inden for el-installationer. Lindpro beskæftiger sig også i et mindre omfang med VVS og ventilation. Lindpro A/S bistår professionelle kunder herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt private kunder. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt