Sorter

Mødedato

Mediacenter Danmark

Resumé

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Afgørelser
Mødedato

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Resumé

Transaktionen indebar, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder.HusCompagniet er ejet af kapitalfonden EQT, og det var hensigten, at HusCompagniet med fusionen overtog100 procent af aktierne i eurodan-huse. undersøgelser. KFST gennemførte omfattende markedsundersøgelser, hvor blandt andet kunder, leverandører og konkurrenter blev hørt suppleret med en række økonomiske analyser. Disse ipeget dog på at fusionen ville begrænse konkurrencen hvorefter parterne valgte at opgive den.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Generelt effektiviseringskrav i regulering af monopoler i vandsektoren

Resumé

Det generelle effektiviseringskrav, som vandselskaber får hvert år, kan med fordel fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at reglerne ændres på baggrund af ny analyse.

Mødedato

Betalingsrapport 2020

Resumé

Danskerne er fortsat de forbrugere i EU, som oftest betaler med kort, og vi gør det i stigende grad. Samtidig er misbruget ved kortbetalinger meget lavt. Det viser analysen "Betalingsrapport 2020", som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder hvert andet år for erhvervsministeren.

Mødedato

Fellowmind Company AB’s erhvervelse af enekontrol over ProActive A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Fellowmind en kontrollerende andel på 98,30 pct. af aktierne i ProActive, og opnår dermed enekontrol over ProActive. ProActive er en dansk udbyder af IT-services og IT-software, der er aktiv inden for IT-konsulentvirksomhed, support og drift af software og hosting, SKI-aftaler og software as a solution. ProActive er Microsoft-partner og udbyder af Microsoft-løsninger til digital transformation. ProActive har primært aktiviteter i Danmark. Fellowmind er en nederlandsk, svensk, tysk og finsk IT-virksomhed. Fellowmind er Microsoft-partner og udbyder Microsoft-løsninger til digital transformation. Fellowmind har ikke aktiviteter i Danmark. Fellowmind er ejet af kapitalfonden FSN Capital, som ejer en række porteføljeselskaber, herunder den svenske IT-virksomhed Nordlo, som udbyder digitaliserings- og IT-services. Ingen af FSN Capitals porteføljeselskaber er aktive inden for IT-services eller IT-software i Danmark. Det betød at var tale om en fusion hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Resumé

Pr. 1. juli 2020 trådte ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner i kraft (BEK 690 af 25/5-2020), der indeholder regler for, hvordan fusioner skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med ændringerne i bekendtgørelsen præciseres det på enkelte områder, hvilke oplysninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brug for til vurdering af en fusion. De væsentligste ændringer er, at der ved en almindelig anmeldelse skal gives oplysning om, hvad der forventes at ske med virksomheden, hvis fusionen ikke godkendes og dermed ikke kan gennemføres (kontrafaktisk scenarium), oplysning om berørte markeder, data til belysning af efterspørgsels- og udbudssubstitution i det omfang, fusionsparterne har disse, samt specifikation af hvilke dokumenter, der skal indsendes sammen med anmeldelsen. De nye regler gælder for fusioner, der anmeldes efter den 1. juli 2020. Virksomheder, der påtænker at indgive fusionsanmeldelse efter 1. juli 2020, skal derfor anvende de anmeldelsesskemaer, der er i den nye bekendtgørelse

Regel
Fusion
Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren at de advokatetiske regler, der som forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsne heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejde med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.

Mødedato

Lines of Business Restrictions – Background note

Resumé

Line of business restrictions (LOBRs) are antitrust remedies or regulatory restrictions that limit the activities that a firm can undertake. They include separation restrictions ranging from structural to behavioural separation (accounting, functional or legal). However, there are also alternative behavioural restrictions such as mandating access, non-discrimination obligations and mandatory standards on portability and interoperability. LOBRs are used to address concerns that competition is likely to be prevented, restricted or distorted in a number of different ways. These include concerns that dominance is leveraged to exclude rivals in another downstream market, for example through discriminatory self-preferencing (equivalent to margin squeeze) or refusal-to-deal. The risk of such exclusionary abuses also arises from mergers that might make such conduct likely. Each type of LOBR has enjoyed success in certain circumstances; the challenge is therefore identifying the right LOBR for the specific problem. For example, if the theory of harm is that access is being denied to an essential facility, and a loss of competition as a result of such an explicit refusal-to-deal is established, then the solution will need to focus on allowing access, and applying a duty-to-deal. Hence, the appropriate LOBR might include mandatory access on FRAND terms, or structural separation to achieve the same access. In contrast, if the regulatory or antitrust concern is not that the firm refuses-to-deal, but that it deals on terms that foreclose through raising rival costs or predation (via some form of margin squeeze, or equivalently a merger leading to margin squeeze), then the solution (were one required) would not focus on mandating access. Instead, the response might be a non-discrimination obligation (without necessarily imposing a duty-to-deal on FRAND terms) or to mandate standards for portability and interoperability. Notably, in the case of digital platforms, it would appear that refusal-to-deal is not driving the concerns (thus far), and so imposing a duty-to-deal seems unlikely to be the right answer. Instead, the concerns appear to relate to foreclosure through self-preferencing that raises rivals’ costs, meaning that non-discrimination obligations are the more likely LOBR. Moreover, digital platforms are not natural monopolies in which competition cannot take place. Therefore, the approach should not be to write off the possibility of competition in platform markets and focus solely on preserving the possibility of competition downstream (or upstream) markets (as in regulated infrastructure monopolies). Instead, behavioural LOBRs including standards for portability and interoperability could facilitate competition within these markets (and thereby begin to resolve the foreclosure risk in downstream markets). However, it may nevertheless be sensible to reinforce these with further LOBRs, for example non-discrimination obligations, in these downstream (upstream) markets to preserve competition while competition in these ‘core’ markets is strengthened.

Mødedato

Godik ApS

Resumé

Konkurrencerådet fandt at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år at leje mobile toiletter kun fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder. Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events blev yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel, herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn, til events havde anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem