Sorter

Mødedato

EU’s nye Google-sag har dansk bevågenhed

Resumé

EU Kommissionen har netop oplyst, at den åbner en sag mod Google om brud på konkurrencereglerne. Sagen vedrører køb og salg af online reklame, som længe har haft de danske konkurrencemyndigheders opmærksomhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været i dialog med EU Kommissionen om sagen

Myndighed
Styrelsen
Mødedato

NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Resumé

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen, samt stå for varetagelse af andre
opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen. Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritetsaktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer. Dades ejendomsportefølje består af 63 kontorejendomme og 13 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejendomme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Davista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme administreres i dag af Newsec. NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Holdings A/S. NREP har over 2,5 mio. m² i ejendomme i Norden på tværs af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP har 350 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de
foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Danoffice IT ApS’ erhvervelse af Edgemo A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Danoffice IT ApS og Edgemo A/S fusionerer. Danoffice IT ApS er en global forhandler af hardware og software, der er specialiseret i salg af IT-udstyr til internationale nødhjælpsorganisationer med aktiviteter på tværs af landegrænser samt til større og mellemstore virksomheder i Danmark. Danoffice IT ApS er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP, der er en britisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Edgemo A/S er en dansk IT-virksomhed, der rådgiver om IT-infrastruktur for - særligt større - danske virksomheder og i den forbindelse sælger IThardware, software og serviceydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af BCHG Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Finance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer erhvervelse af 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Holding A/S. Derved opnår de fælleskontrol over selskabet. De resterende aktier erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark. BCHG Holding ejer og driver en række hoteller, med tilknyttede ejendomme, i København. Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger, (v) software til brug for print via mobile enheder, (vi) logistik- og transportydelser, (vii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (viii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren, samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren og spildevandsbehandling. Crean Capital III ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør. MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger (v) software til brug for print via mobile enheder, (vi) logistik- og transportydelser, (vii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (viii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

The Concept ofPotential Competition

Resumé

This paper discusses the concept of potential competition as an important pro-competitive factor. While potential competition is inevitably subject to significant uncertainty, where it does exist, the paper suggests treating potential competition with a parity of esteem with respect to actual competition. The paper considers the benefits of extending the timeframe used to evaluate potential competition and reviews the tools that are available to assess it. It suggests such tools may be helpfully placed within a specific framework to enable assessment under the different and greater uncertainty that exists over potential competitive constraints. These tools include many that are already widely used, such as the additional weight placed on credible contemporaneous internal documents, progress against regulatory checkpoints, understanding of business models and of competition to innovate. Similarly, on the counterfactual it suggests following existing best practices such as pro-actively exploring alternative counterfactuals. Other suggestions involve the use of what in some jurisdictions might be newer tools – valuation analysis, forward-looking consumer surveys, spillover analysis of non-overlapping products in adjacent markets, and the development of specialist progress-to-market expertise. The paper also highlights existing trends by competition agencies to advocate for a change in existing decision-making frameworks to effectively protect against the loss of potential competition. In this respect, the paper suggests that there might be a case for using different thresholds for potential competition from those that are used when the concern is over the possible loss of an actual constraint.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/

Resumé

Fusionen omfatter, at NTG erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, mens to af Neptuns hidtidige tre reelle ejere beholder de resterende 25 pct. af aktierne. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og i en række andre lande. Størstedelen af NTG’s aktiviteter er inden for godstransport på vej i form af især tværnationale godstransporter i Europa med hovedvægt på transporter til/fra Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. NTG har også aktiviteter inden for sø- og luftfragt, kurér- og logistikaktiviteter. Neptun driver speditionsvirksomhed i Danmark og organiserer overvejende godstransport på vej, heraf en vis del som køletransport. Neptun organiserer især transporter mellem Danmark og Tyrkiet/Balkan. Herudover har Neptun aktiviteter inden for sø- og lufttransport. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS

Resumé

Orkla er producent og leverandør af helseprodukter, herunder en række kosttilskud til dagligvarehandlen,
apoteker, helsekostbutikker og andre detaillister. Produkterne sælges i Danmark under en række varemærker. Orkla er en del af Orkla ASA, som også er leverandør af produkter inden for bl.a. fødevarer, sundhed og personlig pleje, tekstil, vaskemidler, maleudstyr, og vaskemidler. NutraQ udvikler og sælger helseprodukter direkte til forbrugere via en digital og abonnementsbaseret forretningsmodel, og sælger derfor ikke produkter til detailhandlen i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

IT Relation Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS

Resumé

ITM8 Holding A/S vil med transaktionen opnå enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS. ITM8 Holding A/S er en dansk udbyder af it-outsourcing. ITM8 Holding A/S udbyder derudover it-konsulentydelser på timebasis. Som led i udbud af it-outsourcing udbyder ITM8 Holding A/S tillige hardware og software licenser, ligesom ITM8 Holding A/S i mindre grad også udbyder hardware og software som stand alone-ydelser. ITM8 Holding A/S udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne IT Relation A/S, Copenhagen Software A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsesc A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Telefonselskabet ApS. ITM8 Holding A/S er ejet af HgCapital. HgCapital ejer udover ITM8 Holding A/S to porteføljeselskaber, der udbyder it-ydelser i Danmark: Team.blue, som gennem navnene Simply.com og Dandomain udbyder web-hosting og cloudløsninger, og Visma, som hovedsageligt udbyder business process outsourcing services og dertil visse hosting- og it-konsulentydelser. Itadel A/S udbyder ligesom ITM8 Holding A/S it-outsourcing, hvor Itadel løser kundernes samlede it-behov i en all-inclusive aftale. Cloud Teams ApS udbyder it-rådgivning og implementering af cloud-løsninger gennem Microsoft produkter. IT Relation Holding A/S skiftede den 4. juni 2021 navn til ITM8 Holding A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt