Sorter

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen III

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Kjell & Co Elektronik AB’s erhvervelse af AV-cables.dk ApS

Resumé

Kjell & Co Elektronik AB vil opnå enekontrol med AV-cables.dk ApS efter transaktionens gennemførelse. AV-cables.dk ApS er en dansk etableret e-handelsvirksomhed, som fokuserer på salg af lyd/video-kabler (AV-kabler) og andet elektronisk tilbehør. AV-cables.dk ApS sælger forskellige typer af produkter, herunder elektronisk tilbehør, computerkabler, elektronikvarer, andre kabler, lydkabler og adaptere, bokse samt stik. Kjell & Co Elektronik AB er et selskab, som er en del af Kjell & Co Elektronik enheden, der ejes og kontrolleres af FSN Capital Fund IV AS, der er en uafhængig private equity-fond med portefølje selskaber, herunder EET Danmark A/S, der distribuerer teknologiprodukter, tilbehør og forbrugerelektronik til detailhandlere i 24 lande i Europa, inklusiv Danmark. Kjell & Co Elektronik AB er forhandler af hjemmeelektronik og tilbehør til hjemmeelektronik i Norge og Sverige. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Afgørelser
Mødedato

Online pharmacy markets in the Nordics

Resumé

I de nordiske lande efterspørger forbrugerne onlineapoteker, men de er ikke særlig udbredt i Danmark. Onlineapoteker har de bedste betingelser, når der er gennemført liberaliseringer i sektoren. Det viser en fælles analyse fra de nordiske konkurrencemyndigheder. Analysen ” Online Pharmacy Markets in the Nordics” undersøger og sammenligner konkurrencen på markederne for onlineapoteker i de nordiske lande. Den er udarbejdet i fællesskab af de nordiske konkurrencemyndigheder.

Mødedato

Online reklame i Danmark

Resumé

Google har verdens mest brugte søgemaskine, men er også den største leverandør af den tekniske infrastruktur, der gør det muligt at købe, sælge og vise reklamer online. Både Googles og Facebooks rolle i forhold til danske online reklamer kan skabe udfordringer for konkurrencen på et område, som er i kraftig vækst. KFST sætter i en analyse fokus på salget af online reklamer i Danmark. Den helt centrale afgrænsning for rapporten er, at den er deskriptiv. Rapporten vurderer ikke, hvordan reklamemarkedet skal defineres i en konkurrenceretlig forstand, og hvilke aktører der i konkurrenceretlig forstand er i konkurrence med hinanden.

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen II

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrørte, men der er formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolkesamfundet mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

KFST havde kontaktet tolkesamfunet og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolkesamfundet anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrørte, men det er formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af Takeda Pharmaceuticals International AG

Resumé

Transaktionn omfattede Orifarm Generics Holding overtagelse af rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder. [RESUME]. Et af disse tilsagn omfattede fraslaget af lægemidlet Klarigen, som en going conern til en egnet køber. 7. juni 2021 godkendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at Macure Pharma ApS opfyldte køberkriterierne i tilsagnenes pkt. 38, og kan forventes at tilsikre den ønskede (jf. pkt. 39 og 1392) varige strukturændring på markedet.

Mødedato

Aktindsigt i Falck II

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2019 fastslået, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling bl.a. via forskellige former for mediekampagner. En personer omtalt i Rådets afgørelse (dog ikke ved navn, se pkt. 210-220), ønskede aktindsigt i den underliggende misbrugssag, hvilket KFST afviste. Der kunne heller ikke indrømmes egenaccess jf. offentlighedsloven, idet dette alene kunne indrømmes virksomheder og ikke personer. Ej heller kunne der indrømmes aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet tiltrådte KFST vurdering.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS opnår fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S. M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transaktionen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettigheder gennem en ejeraftale indgået mellem parterne. M.J. Eriksson Holding A/S er gennem sine datterselskaber aktiv på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark og Sverige. M.J. Eriksson Holding A/S har særligt aktiviteter inden for anlægsarbejder, hvilket vil sige jord-, afvandings-, funderings- og kloakarbejder samt infrastrukturprojekter som veje, jernbaner, forsyningsledninger, klimasikring og havneudvidelser. M.J. Eriksson Holding A/S udfører derudover betonarbejder i Jylland i forbindelse med anlægsprojekter, eksempelvis støbning af fundamenter. M.J. Eriksson Holding A/S har desuden begrænset udlejning af entreprenørmateriel, primært i form af kraner. M.J. Eriksson Holding A/S ejer derudover 45 % af KW Betonteknik A/S, der udfører betonarbejder på Sjælland. KVALITET.DK ApS ejer 90% af og har pt. enekontrol over LM Byg A/S og BNS A/S, mens KVALITET.DK ApS ejer 68,34% af Pihl & Søn A/S, der er underlagt fælleskontrol med M.J. Eriksson Holding A/S. Alle tre selskaber er aktive på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark med fokus på nybyggeri; LM Byg A/S udfører nybyggeri, Pihl & Søn A/S og BNS A/S fungerer begge som styringsentreprenører. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Intact Financial Corporations erhvervelse af enekontrol over RSA Insurance Group plc’s forretning i Danmark

Resumé

Transaktionen indebærer blandt andet, at Intact erhverver enekontrol over RSA’s danske forretning, som er placeret i selskabet Codan A/S. Parterne har oplyst, at Intact og Tryg A/S (”Tryg”) har indgået en aftale om, at Tryg erhverver enekontrol over RSA’s aktiviteter i Norge og Sverige. Da disse aktiviteter inden fusionen ligger i det danske selskab Codan A/S sammen med RSA’s aktiviteter i Danmark, har parterne endvidere oplyst, at der umiddelbart efter closing vil blive gennemført en opsplitning af Codan A/S i de danske aktiviteter og de norske og svenske aktiviteter. Med aftalen mellem Intact og Tryg ejer Intact og Tryg hver halvdelen af de danske aktiviteter i Codan A/S. Trygs ejerandel udløser dog kun 49,8 pct. af stemmerettighederne i de danske aktiviteter i Codan A/S. Intact Financial Corporation er et canadisk selskab aktiv på markedet for skadeforsikring i Canada og USA. Intact Financial Corporation har ikke nogen forsikringsaktiviteter i EØS, herunder Danmark. RSA er et internationalt forsikringsselskab noteret på London Stock Exchange, aktiv på markedet for skadeforsikring hovedsageligt i Storbritannien, Irland, Canada, Mellemøsten og Skandinavien. Aktiviteterne i Skandinavien er placeret under det danske selskab Codan A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt