Sorter

Mødedato

OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age

Resumé

The OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age provides a new resource for competition authorities, policymakers, researchers and anyone else interested in digital competition policy. It highlights the key messages from the extensive body of OECD work in this area to date, including anticompetitive conduct, merger control and remedies. The Handbook provides links to all of our digital competition work, making it easier to explore the wealth of background papers, country contributions, and other resources available on over 40 topics. It also contains our views on the road ahead for digital competition policy, including the need for co-ordination among jurisdictions as they transition from diagnosing concerns, to implementing solutions.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Kollektiv boykot af Bilbasen i Peugeot Forhandler Foreningen (bilbasen.dk)

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningen har overtrådt konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk. Sagen er overendt til politiet. I april 2022 modtog foreningen en bøde.

Mødedato

AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB Udlejningsboliger K/S

Resumé

Transaktionen omfattede AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende JV AG-LPB Udlejningsboliger K/S. Lægernes Pension er en pensionskasse for danske læger, der med henblik på opnåelse af afkast til dets medlemmer administrerer og investerer pensionsmidler. Lægernes Pension investerer globalt i både aktier, obligationer og ejendomme. AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et fullservice ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme. Idet Lægernes Pension og AG Investments påtænker at indgå i en række fælles ejendomsudviklingsprojekter i fremtiden, vil parterne stifte AGLPB Udlejningsboliger K/S (”AG-LPB”), som skal ejes ligeligt af Lægernes Pension og AG Investments. AG-LPB skal være moderselskab for underliggende projektudviklingsselskaber, som skal eje og udvikle ejendomme, hvorpå der gennemføres udviklingsprojekter. Parterne vil have fælles kontrol over AG-LPB, der vil fungere som et selvstændigt fungerende joint venture, som skal varetage udviklingen og driften af de enkelte udviklingsprojekter. Ved fusionen vil AG-LPB via et holdingselskab erhverve 100 % af Diget PropCo K/S, som vil være det første udviklingsprojekt i AG-LPB. Diget PropCo K/S’ formål er at eje, drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger beliggende matr.nr 5at, Glostrup By, Glostrup, Diget 18, 2600. Ejendommen udlejes i dag som erhvervs- og butikslejemål, men vil i forbindelse med udviklingen konverteres til private boliglejemål. Diget PropCo K/S er i dag ultimativt 100 % ejet af AG Development A/S, der er søsterselskab til AG Investments A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Forenklet anmeldelse af Foxway AB’s erhvervelse af enekontrol over Dansk Computer Center A/S

Resumé

Foxway AB erhverver enekontrol over Dansk Computer Center A/S. Dansk Computer Center A/S er et dansk selskab beskæftiget med engroshandel med IT produkter, herunder overskudsprodukter, brugte computere, software, servere, opbevaring og tilbehør. Foxway AB er et svensk selskab beskæftiget med salg af nye og brugte ITprodukter, såsom computere og mobiltelefoner til private virksomheder og offentlige kunder. Foxway AB er ejet af Foxway Group AB, der er et af portefølje selskaberne hos kapitalfonden Norvestor VII L.P. Norvestor VII L.P er en af flere kapitalfonde, der tilsammen er Norvestor Capital Partners SCSp, der blandt andet investerer i nordiske selskaber inden for sektorerne sundhed, teknologi, infrastruktur og energi.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Eurotag Danmark mod Icopal og Nordic Waterproofing

Resumé

Konkurrencerådet fandt i maj 2017, at Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, m.fl. havde havde oprettet en (fiktiv) branchestandard for tappap, der i praksis blev anvendt til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette blev underkendt af Konkurrenceankenævnet, der hjemviste sagen. Eurotag, der mente, at have lidt et økonomisk tab ønskede erstatning, og gjorde bl.a. gældende, konkurrencelovens § 6 var overtrådt uanset hjemvisningen af Rådets oprindelige afgørelse. Sø & Handelsretten afviste dette da erstatningspåstanden ikke indeholdt en nærmere afgrænsning af de ansvarspådragende handlinger. Retten fandt, ud fra en samlet vurdering, at den nedlagte påstanden var for bredt formuleret til at kunne føre til domsfældelse.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
frifundet
Mødedato

Vejmarkeringssagen - straffsagen

Resumé

Københavns Byret har afgjort, at LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark ikke skal betale bøder for at have overtrådt konkurrenceloven. Højesteret har tidligere afgjort, at de to konkurrerende virksomheder indgik en ulovlig konsortieaftale og bød fælles på opgaver om vejstriber hos Vejdirektoratet.

Mødedato

AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSams, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S

Resumé

Transkationen omfatter, at AIP Asset Management Co., Ltd.', PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S' og Artha Property Invest II P/S' erhverver 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S. AIP er et kapitalforvaltningsselskab, der tilbyder finansielle tjenester, og hvis formål er at foretage og forvalte globale investeringer med et fokus på offshore investeringer og alternative investeringsstrategier. AIP’s primære investeringsområder er i fast ejendom, gældsinvesteringer og venturekapital. PenSams formål er at drive forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Artha Property Invest P/S og Artha Property Invest II P/S har primært til formål at investere i og udvikle fast ejendom. Selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, er inden fusionen ejet af ATP. Selskabet har én aktivitet, der består i at eje og udleje ejendommen beliggende på matrikel 7ø og 7ct Vangede beliggende Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, samt matrikel 7ac Vangede beliggende Ørnegårdsvej 2A, 2820 Gentofte. Ejendommen er et kontordomicil, der i øjeblikket er udlejet. Selskabet har til formål at investere i, opføre, eje og drive fast ejendom, samt at administrere ejendomsinvesteringer. Med fusionen erhverver de fire købere tilsammen 100 pct. af aktierne i selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, samt NESA Allé nr. 1 komplementar ApS. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Triton Groups erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc

Resumé

Transaktionen omfatter at Triley Bidco Limited's ("Triley Ltd") erhverver af enekontrol over Clinigen Group Plc ("Clinigen"). Triley Ltd er et til formålet nyligt stiftet selskab, der indirekte kontrolleres af fonde, der styres eller rådgives af Triton Fund V L.P (”Triton Fund V”). Triton Fund V udgør en del af Triton-gruppen. Triton-gruppen har offentliggjort et overtagelsestilbud om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen i Clinigen. Triton-gruppen vil dermed erhverve enekontrol over Clinigen. Clinigen er en lægemiddelvirksomhed med to forretningsområder, som er henholdsvis lægemiddeltjenester og -produkter. Clinigen er aktiv indenfor bl.a. kontraktudvikling og sælger endvidere sine egne og tredjeparters lægemidler til brug for enten medicinsk anvendelse eller til brug for kliniske tests. Selskabets aktiviteter inkluderer at levere godkendte lægemidler, som endnu ikke er tilgængelige i et specifikt land, og selskabet har en portefølje af egne lægemidler inden for en række forskellige områder. I Danmark solgte Clinigen i 2020 fra porteføljen af egne lægemidler produkter beregnet til behandling af jetlag og kræftmedicin. Triton-gruppen er et privatejet investeringsselskab, der styrer en række uafhængige investeringsfonde og selskaber. Blandt Triton-gruppens porteføljeselskaber har porteføljeselskabet, Pharmanovia, samme type aktiviteter som Clinigens aktiviteter. Pharmanovia er et britisk baseret lægemiddelselskab, som er specialiseret inden for de sene aktiviteter for så vidt angår udvikling, co-udvikling og licensering og opkøb af receptpligtige mærker af lægemidler. Pharmanovia sælger lægemidler inden for en lang række områder. I Danmark solgte Pharmanovia i 2020 lægemidler inden for følgende områder: intestinale antiinfammatoriske midler, non-steroide antiinflammatoriske gigtmidler, modgift, antimetabolitter, midler til påvirkning af knoglestruktur og mineralisering, antipropulsiver og midler mod forstoppelse. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at fonden Axcel VI, igennem AX VI INV6 Holding ApS, erhverver enekontrol over Picca Automation A/S. Picca Automation A/S er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer, blandt andet med rådgivning, design, installation, programmering og integrering af automations- og kontrolsystemer. Picca Automation A/S er især specialiseret inden for softwaresystemerne PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), og SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), samt leverer MES (Manufacturing Executive System). Picca Automation A/S sælger blandt andet til kunder inden for føde- og drikkevareindustrierne, herunder slagterier. AX VI INV6 Holding ApS er indirekte kontrolleret af fonden Axcel VI, der forvaltes af Axcel Management A/S (Axcel). Axcel foretager primært investeringer i mellemstore nordiske virksomheder inden for en række forskellige brancher. Axcel har på nuværende tidspunkt 18 porteføljeselskaber, herunder Frontmatec Group ApS med tilhørende datterselskaber. Datterselskabet, Frontmatec Skive A/S, er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer blandt andet med levering af softwaredelen til automations- og kontrolsystemer. Frontmatec Skive A/S er specialiseret inden for softwaresystemerne PLC, HMI, SCADA og MES. Datterselskaberne. Frontmatec Kolding A/S, Frontmatec Smørum A/S, Frontmatec Tandslet A/S og Frontmatec Hygiene GmbH er aktive med salg af automatiske produktionsmaskiner til slagteriindustrien samt dertilhørende anlæg. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L

Resumé

Transaktionen omfatter, at 3i Infrastructure plc's erhverr enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.3i Infrastructure plc. 3i Infrastructure plc er et britisk børsnoteret selskab, som administreres af dets investeringsforvalter, 3i Investments plc. 3i Investments plc er et helejet datterselskab af den britiske børsnoterede koncern, 3i Group plc. 3i Group plc er en internationalt investeringsvirksomhed. 3i Infrastructure plc fokuserer på investeringer i forsynings-, transport- telekommunikation-, og social infrastruktursektorerne. ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. er holdingselskab for ESVAGT A/S (inklusive dets datterselskaber), der har hovedkvarter i Esbjerg. De to hovedaktiviteter for ESVAGT A/S er: (i) offshore beredskabs- og redningstjenester til søs, herunder levering af standby / beredskabs- og redningsfartøjer, og (ii) overførsel af personale til levering af vedligeholdelsesaktiviteter for havvindmølleparker. Som en del heraf udfører ESVAGT A/S også supplerende aktiviteter, herunder olieudslipsberedskab, tankskibsassistance, udførelse af rigflytninger og forsyningsopgaver samt overførsel af last og mandskab til offshore olie- og gasrigge. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt