Sorter

Mødedato

Velfungerende markeder 50 - Pensionsselskabernes priser og afkast

Resumé

Der er store prisforskelle på kapitalforvaltning mellem pensionsselskaber. Man kan imidlertid ikke forvente, at de højere priser for investering, som nogen selskaber tager, giver pengene igen i form af tilsvarende højere afkast. Det fremgår af artiklen Velfungerende markeder 50 - Pensionsselskabernes priser og afkast.

Mødedato

Konsortievejledning - Kort guide (2021)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort guide til virksomheder, der overvejer at gå sammen med en eller flere andre virksomheder om fælles bud på en opgave.

Mødedato

Norvestor VIII SCSp’s erhvervelse af enekontrol over Globeteam A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Norvestor VIII's enekontrol over Globeteam, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen er en aktieoverdragelse, hvor Norvestor VIII ved fusionens gennemførelse erhverver 100 % af aktierne i Globeteam gennem selskabet BidCo af 7. juni 2021 ApS. Herefter reinvesterer sælgerne – Strunge Nielsen Holding ApS, Kirk Kapital Strategic Investments A/S og C - Moldow Consulting ApS – i 45,3 % af aktierne i BidCo. Globeteam A/S er et it-konsulenthus, som hjælper virksomheder med at optimere deres forretning digitalt. Globeteams ydelser omfatter blandt andet udvikling af kundespecifik software, rådgivning og infrastruktur. Derudover har Globeteam tre softwareprodukter, som er udviklet af Globeteam: Casewhere, Safewhere og ChangeDriver. Globeteam sælger desuden licenser til Microsoft-programmer, primært Microsoft 365 og Azure. Norvestor VIII SCSp er en del af kapitalfonden Norvestor Equity AS, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Norvestors managementselskaber sammen med fire andre fonde. De fem aktive Norvestor-fonde ejer hver især en række porteføljeselskaber. Norvestor har syv porteføljevirksomheder, som i større eller mindre omfang er aktive på it-området primært i de nordiske lande: NetNordic Holding AS, Pearl Group AS, Apsis Group AB, Xllnc Nordic AB (Foxway), HolCo AS (The North Alliance), Wellit Holding AS og Cegal Group AS. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nivå VVS Teknik ApS

Resumé

Retten i Helsingør idømte Nivå VVS Teknik ApS en bøde på 50.000 kroner for at overtræde konkurrenceloven. En ledende medarbejder blev samtidig idømt en personlig bøde på 10.000 kroner for at have medvirket hertil. Overtrædelsen er sket ved, at Nivå VVS Teknik i perioden fra den 17. december 2018 til 28. januar 2019 udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår med en konkurrerende VVS-virksomhed i forbindelse med Fredensborg Kommunes udbud af en rammeaftale på VVS-arbejder. Den anden virksomhed er gået konkurs, men en ledende medarbejder herfra blev også idømt en personlig bøde på 10.000 kroner for medvirken til overtrædelsen. Sagen tog sit udgangspunkt i en kontrolundersøgelse gennemført 21/3-2019 hos de to selskaber, der blev igangsat, efter en udbudskonsultent hos Fredensborg Kommune den 27/2-2019 havde fattet mistanke og kontaktet KFST. Under kontrolundersøgelsen blev det konstateret, at de to virksomheder boede på samme adresse og reelt delte kontor og skriveborde. Efter at have undersøgt sagen var det anklagemyndighedens opfattelse, at sagen kunne lukkes med bødeforlæg på bl.a. DKK 10.000 til de to medarbejdere, idet der var tale om et enkeltstående tilfælde. Endvidere var de i gang med at fusionere på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. KFST derimod mente, at DKK 100.000 var et mere passende niveau, hvorefter anklagemyndigheden "ændrede" holdning og rejste krav om bøde på DKK 50.000. Overfor retten gjorde de tiltalte medarbejdere gældende, at der var udstedt en begunstigende forvaltningsakt, aka udkastet til bødeforlæg på DKK 10.000, hvilket retten afviste. Derimod fandt retten, at den realiserede handling, ud fra en samlet vurdering, alene skulle sanktioneres med DKK 10.000 i bøde.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Enemærke & Petersen a/s' erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S

Resumé

Enemærke & Petersen erhverver ved aktieoverdragelsesaftalen 60 pct. af aktiekapitalen i NemByg. Enemærke & Petersen vil ved erhvervelsen af aktiekapitalen opnå enekontrol over NemByg, idet Enemærke & Petersen
på generalforsamlings- og bestyrelsesniveau ville have flertallet af stemmerettighederne. Enemærke & Petersen er en dansk entreprenørvirksomhed, der indgår i MT Højgaard-koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S, samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i hele Danmark og har endvidere aktiviteter i udvalgte lande. NemByg er en dansk entreprenør-, tømrer-, murer- og betonvirksomhed beliggende i Tjæreborg. NemByg har fokus på opgaver i Region Syddanmark.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med ny fødevarehandelslov

Resumé

1. juli 2021 trådte en ny lov om urimelig handelspraksis i fødevaresektoren i kraft. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal håndhæve og vejlede om loven, der implementerer EU's såkaldte UTP-direktiv i dansk lovgivning. Loven har til hensigt at fjerne eller begrænse visse former for handelspraksis (såkaldt urimelig handelspraksis eller Unfair Trading Practices), i handelen mellem erhvervsdrivende. Blandt andet forbyder den købere af landbrugs- og fødevarer at benytte en række kontraktvilkår, for eksempel lange betalingsfrister og annullering af køb med kort frist. Overtrædelse af fødevarehandelsloven kan straffes med bøde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at håndhæve og vejlede om de nye regler. Styrelsen har udarbejdet en vejledning, som giver et overblik over reglerne samt indeholder en række konkrete eksempler på, hvem og hvad reguleringen omfatter, og hvad der udgør urimelig handelspraksis. Derudover beskriver vejledningen, hvordan man klager, hvis man som leverandør oplever at være udsat for urimelig handelspraksis. Fødevarehandelsloven regulerer samhandel mellem købere og leverandører i alle led af landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Det vil sige både primærproducenter, fremstillingsvirksomheder, distributører og detailhandlen. Forbrugeres indkøb af landbrugs- og fødevarer er ikke omfattet af loven.

Mødedato

Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS

Resumé

Link Top Holding A/S erhverver ved transaktionen 100 pct. af anparterne i YOYO Holding ApS. Link Top Holding A/S erhverver endvidere 100 pct. af YOYO Holding ApS’ datterselskaber, der udgør YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB. Link Top Holding A/S udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskabet Link Logistics A/S. Link Top Holding A/S er ejet af Polaris Private Equity IV K/S. YOYO Holding ApS udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskaberne YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcels erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvor Axcel bliver majoritetsejer af Vetgruppen. Med transaktionen erhverver Axcel enekontrol over Vetgruppen. Axcel er en private equity-fond med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i seksten porteføljevirksomheder, som er aktive i en række forskellige brancher. Ingen af porteføljevirksomhederne har aktiviteter inden for behandling af dyr. Investeringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige. Vetgruppens aktiviteter består i at eje og drive dyreklinikker og Vetgruppen udbyder således behandling af dyr og anden aktivitet forbundet hermed. Vetgruppen består af 22 dyreklinikker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Tiltag mod ulovlige gebyrer på mobilbetaling

Resumé

Forbrugere har oplevet problemer med, at forretninger har opkrævet ulovlige gebyrer ved brug af mobile løsninger som for eksempel Apple Pay og Google Pay. Efter dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har relevante aktører indført en række tiltag, der skal løse udfordringerne. Dialogen blev igangsat efter opfordring fra erhvervsministeren.