Sorter

Mødedato

Østre Landsrets dom af 11. juni 1959 - Centralforeningen for Sjællands og Lolland-Falsters Stifters Bagermesterforeninger m.fl. Monopoltilsynet. Gengivet i UfR 1959 813/1Ø.

Resumé

I sagen var det aftalt mellem den lokale arbejdstagere- og arbejdsgiverforening (for Sjællands og Lolland-Falsters), at der skulle holdes en ugentlig lukkedag. Bagerforretninger, der havde konditorbevilling, kunne dog holde åbent for salg af kaffe, men måtte ikke sælge brød ud af forretningen. Det daværende Monopoltilsyn fandt, at aftalen ikke vedrørte løn- og arbejdsforhold, og påbød den ophævet. Gengivet i UfR 1959 813/1Ø.

Myndighed
Dom
Regel
kl. § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Mestergrisen i Nakkebølle, U1911.18H

Resumé

29 firmaer havde aftalt at firmaet, der vandt en licitation, skulle erlægge et beløb til de øvrige firmaer, dvs. en mestergris, som blev lagt oven i budsummerne. Højesteret fastslog, at bygherreren ikke var forpligtet til at betale mestergrisen og kunne reducere betaling hermed. Høsteret henviser ikke til konkurrenceretten eller konkurrenceretlige betragtninger, men lægger dog sådanne til grund ved at behandle det som retsstridigt at have forhøjet budsummen med et hemmeligt beløb svarende den aftalt mestergris. Sagen er gengivet i U1911.18H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Problem