Sorter

Mødedato

Competition Policy and Film Distribution

Resumé

Competition in film distribution, which has long been a concern, is now affected by the development of alternative methods of film distribution through television and video. Competition analysis of film distribution must examine: i) the relevant market definition, including substitutability between “first run” and other films and between different distribution media, including cinema, television and video

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning
Mødedato

Ferrosan vs. monopoltilsynet

Resumé

I sagne havde monopoltilsynet pålagt en virksomhed at nedsætte prisen på p-piller, idet denne stred mod den daværende monopollovgivning som urimelig høj. Dette blev inddbragt for landsretten, der dog ikke gav virksomheden medhold. Sagen er gengivet i UfR 1982.742Ø

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Volvo Danmark A/S' overtagelse af Titan Lastvogne A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 12. maj 2021 modtaget et udkast til anmeldelse af Volvo Danmark A/S' overtagelse af Titan Lastvogne A/S' aktiviteter inden for detailsalg af og ydelse af eftersalgsydelser i forhold til lastbiler af mærkerne Volvo og Renault.

Regel
Fusion