Sorter

Mødedato

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S’s erhvervelse af Uniscrap A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S's erhvervelse af Uniscrap A/S. Da de fusionerende parter begge er aktive inden for genvindingsindustrien, vil fusionen få virkninger på de markeder, hvor jern- og metalskrot indsamles og klargøres.

Regel
Fusion
Mødedato

Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S' ("Polaris V") erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS.
Fusionen sker i henhold til en aktieoverdragelsesaftale, hvorved Polaris V erhverver en majoritet på 57,5 pct. af aktiekapitalen i Sinful ApS fra selskabets nuværende ejere. Den resterende aktiekapital forbliver ejet af virksomhedens to ejerledere og ledelse. Oprettet APR 21

Regel
Fusion
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 - Dansk Beklædningsarbejderforbund mod Monopoltilsynet

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder