Sorter

Mødedato

Konkurrencerådet undersøger konkurrencen i advokatbranchen

Resumé

Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Som udgangspunkt vil analysen omfatte såvel store som små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser.

Mødedato

Norlys’ overtagelse af Nord Energi Fibernets indholdskunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 3. marts 2020 modtaget et udkast til anmeldelse af Norlys' overtagelse af Nord Energi Fibernets indholdskunder. Den planlagte transaktion indebærer, at Eniig Fiber A/S køber de ca. 35.000 kontrakter på indholdstjenester med slutkunder, som Nord Energi Fibernet A/S ejer i dag.

Regel
Fusion
Mødedato

Accenture A/S’ erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl K/S, Pegasus Production K/S, Odgaard ApS samt Filmproduction ApS

Resumé

Sagen vedrører Accenture A/S’ erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl K/S, Pegasus Production K/S, Odgaard ApS og Filmproduction ApS. Accenture A/S er et dansk selskab under Accenture plc, der er et globalt konsulentfirma. Accenture driver virksomhed inden for strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Accenture ejer Fjord, der er en del af Accenture Interactive, som er et design- og innovationsbureau. Hjaltelin Stahl driver virksomhed inden for kommunikationsbranchen, og er et digitalt kreativt bureau, der arbejder med reklame og branding både på traditionelle og digitale platforme, udfører kreative services og produktion. Hjaltelin Stahl ejer datterselskabet Pegasus Production K/S, der producerer kortfilm og reklamer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder