Sorter

Mødedato

Velfungerende markeder 54 - Konkurrencen i apotekersektoren

Resumé

Nye beregninger af indtjeningen blandt apoteksejere understøtter, at konkurrencen ikke er effektiv på trods af, at flere initiativer på området har givet konkurrencen bedre vilkår de seneste år. Borgerne kan derfor gå glip af vigtige fordele ved effektiv konkurrence, fx lavere priser på frihandelsvarer og bedre service. Det er et væsentligt samfundshensyn, at der er sikker og let adgang til medicin i hele Danmark, og her spiller apotekerne en afgørende rolle. Sektoren er af samme grund reguleret. Når konkurrencen ikke er effektiv, så skal det ses i lyset heraf.

Mødedato

Geia Foods erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Group

Resumé

Ved transaktionen erhverver Geia Food 100 pct. af aktierne i Lauge Food Group og opnår derved enekontrol over Lauge Food Group. Lauge Food Groups hovedaktivitet er salg af fødevarer til danske og nordiske detail- og cateringkæder samt industrielle kunder (såkaldte foodservice-kunder). For så vidt angår engrossalg af fødevarer til detailhandlen (supermarkeder) forhandler Lauge Food Group produkter inden for følgende kategorier: vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer. Geia Food, inklusive datterselskaber, er en fødevareleverandør til detailhandlen (supermarkeder) inden for bl.a. vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer primært i Danmark og i det øvrige Skandinavien. Geia Food er også leverandør af fødevarer til cateringkæder og industrielle kunder (foodservice-kunder). Geia Food erhvervede for nyligt Food Partners World 2022 ApS, inklusive datterselskaber, som er en leverandør til detailhandlen af ikke-alkoholiske drikkevarer og færdigretter inden for frisk frugt og grøntsager samt mælkeprodukter. Geia Food er ultimativt ejet af og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II. Triton Smaller Mid-Cap Fund II er del af Triton, som kontrollerer en lang række porteføljeselskaber, herunder bl.a. All4Labels og IFCO, som leverer produkter og services blandt andet til fødevareindustrien. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Nordmark Maskinfabrik A/S, Nordmark Production A/S og tilhørende selskaber

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver et etableret BidCo 100 pct. af aktiekapitalen i Nordmark. BidCo er kontrolleret af et TopCo, som ultimativt er kontrolleret af CataCap. Samtidig med BidCos erhvervelse af
100 pct. af aktiekapitalen i Nordmark foretager de hidtidige ejere af Nordmark, MJ Holding, Hirtshals ApS, Mørk Invest 3 ApS og Karkov Invest ApS, en reinvestering, således at 65 pct. af aktiekapitalen i TopCo ultimativt ejes af CataCap, mens de resterende 35 pct. ejes af MJ Holding, Hirtshals ApS, Mørk Invest 3 ApS og Karkov Invest ApS i mindre andele. Ifølge det oplyste, indebærer reinvesteringen ikke vetorettigheder, som giver minoritetsejerne andel i kontrollen over TopCo eller Nordmark. CataCap er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore primært danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds- sundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for
flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), GSV (udlejning af entreprenørudstyr og materiel) og Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger). Nordmark Maskinfabrik A/S og Nordmark Production A/S konstruerer og
producerer store, tunge og komplekse metalemner til alt fra maskin- og sværindustrien til offshore- og vindmølleindustrien. De tilhørende selskaber, Ejendomsselskabet Gyldendalsvej A/S og Ejendommen Ellehammervej 11, Skagen ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til driftsselskaberne.
KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB

Resumé

Transaktionen omftater at Lantmännen ek förs erhverver enekontrol over Scandbio AB. Inden fusionen er Scandbio fælles ejet af Neova AB og Lantmännen, som ejer 50 pct. hver. Efter fusionen vil Lantmännen eje 100 pct. og have enekontrol over Scandbio. Lantmännen er en svensk koncern med aktiviteter inden for landbrugssektoren, energisektoren, fødevaresektoren, bygge- og anlægssektoren og ejendomssektoren. I Danmark er Lantmännen aktiv inden for fødevaresektoren med selskaberne Lantmännen Cerealia A/S og Unibake (Lantmännen Unibake Holding A/S, Lantmännen Unibake Denmark A/S, Lantmännen Schulstad A/S og Lantmännen Unibake R ApS), inden for landbrugssektoren med virksomheden Lantmännen Agro A/S, inden for energisektoren med Agro Recycling ApS og inden for ejendomssektoren med Lantmännen Fastigheter AB. Scandbio er en producent af fast forædlede træbrændsler med hovedkontor i Jönköping i Sverige. Scandbio producerer træpiller, staldpiller, briketter, træstammer og pulver til forsyning af industri, virksomheder, kommuner, fjernvarmeanlæg og boligejere. Aktiviteterne i Danmark varetages af Scandbios filial Scandbio Denmark.Scandbio producerer træpiller på Scandbios produktionsanlæg i Letland eller Sverige, og har ingen produktion i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt brændstofselskaber for overtrædelser af konkurrenceloven

Resumé

Priserne på benzin og diesel har i en længere periode været ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet grundigt og konkluderer, at de ens priser ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

All4Labels Denmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over Limo Labels A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver All4Labels Denmark Holding ApS (”All4Labels”) 100 pct. af aktierne i Limo Labels A/S (”Limo Labels”). Limo Labels er et privatejet selskab, der er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover tilbyder Limo Labels bestemt etiketudstyr, såsom etiketdispensere og –systemer og printere. All4labels er et datterselskab til All4Labels Group GmbH med hovedkontor i Tyskland. All4Labels er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover er All4Labels aktiv inden for produktion og salg af visse emballageprodukter, såsom foldekartoner og fleksibel emballage. All4Labels er ultimativt ejet af Triton Fund V, som er en investeringsfond, der administreres og rådgives af det privatejede investeringsselskab Triton Investors GP S.à.r.l. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

HTS Besafe

Resumé

HTS Besafe, der blandt andet producerer voksiposer og autostole til babyer og børn, har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i mere end fem år. Virksomheden har accepteret en bøde på 8 millioner kroner for overtrædelsen