Sorter

Mødedato

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

Resumé

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi skal hver betale en bøde på otte millioner kroner for at have aftalt priser for service på naturgasfyr. Samtidig er fire personer idømt personlige bøder. Sagen er en udløber af Konkurrencerådets afgørelse fra 30/11-2016. Dom ikke offentliggjort.

Mødedato

CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS

Resumé

Fusionen indebærer, at CataCap erhverver enekontrol over DAFA Group og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Kontrollen erhverves ved køb af majoriteten af aktiekapitalen i DAFA Group. De to øvrige investorer, Bluester Capital SAS og Schroders Capital Management (Switzerland) AG bliver ikke-kontrollerende minoritetsaktionærer. CataCap II K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore primært danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønhedssundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) samt Nordmark Maskinfabrik A/S og Nordmark Production A/S (konstruktion og produktion af store, tunge og komplekse metalemner). DAFA Group producerer og markedsfører en række forskellige produkter i gummi og skummaterialer. Virksomhedens hoveforretningsområder er "building solutions", som omfatter materialer til tætning af vinduer, døre, fundamenter, tage, samlinger m.v. i forbindelse med byggeri og "industrial solutions", som omfatter en række – ofte specialudviklede – løsninger til brug for beskyttelse, emballering, tætning og dæmpning af vibrationer og lyd. Eksempelvis leverer DAFA Group beskyttelsesmateriale til transport af vindmøllevinger. Det tilhørende selskab, Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til driftsselskaberne. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

David Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af enekontrol over Nynas AB

Resumé

Transaktionen omfatter, at Davidson Kempner Capital Management L.P. ("Davidson Kempner") erhverver enekontrol over Nynas AB ("Nynas). Nynas er en svensk producent af naftenske baseolier og bitumen. Nynas' danske aktiviteter består primært i salget af naftenske base- og procesolier, transformerolier og bitumen. Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde. I Danmark har Davidson Kempner fælleskontrol over Nature Energy Biogas A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Brancheforening-vejledt-om-sin-deltagelse-i-møder-med-medlemsvirksomheder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vejledt en brancheforening om konkurrencelovens § 6, der blandt andet omfatter et forbud mod, at brancheforeningen udveksler konkurrencefølsomme oplysninger mellem sine medlemmer. Det kan fx være oplysninger om priser.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Peugeot Forhandler Forening

Resumé

Peugeot Forhandler Foreningen har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk. Foreningen har derfor accepteret at betale en bøde på 500.000 kroner

Mødedato

Kingspan Holding Netherlands B.V. og Troldtekt A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Kingspan overtager 100 pct. af aktiekapitalen i Troldtekt. Med transaktionen erhverver Kingspan dermed enekontrol over Troldtekt, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Troldtekt er en dansk producent af træbaserede akustikplader til lofts- og vægbeklædning. Deres produkter anvendes i flere forskellige sammenhænge inden for byggesektoren, primært i industribygninger, private boliger, kontorer, restauranter, sportscentre og kultursteder samt offentlige bygninger. Herudover er Troldtekt aktiv inden for salg af rammer/gitre til nedsænket loft. Troldtekt er desuden aktiv i Sverige og Tyskland gennem deres datterselskaber Troldtekt AB og Troldtekt Deutschland GmbH. Kingspan er et 100 pct. ejet datterselskab af Kingspan Group plc. Kingspan Groups hovedaktiviteter omfatter fremstilling af isolerede sandwichpaneler, isoleringsplader, lys- og luftløsninger, vand- og energiteknologi samt data- og gulvteknologi. Kingspan Group har produktions- og distributionsaktiviteter i hele verden og er i øjeblikket aktiv i mere end 70 lande. Kingspan ejer i Danmark Kingspan A/S og Kingspan Insulation ApS, der bl.a. er aktiv med sandwichpaneler og isolering, samt LOGSTOR A/S, der er aktiv med produktion af præisolerede rørsystemer, bl.a. til fjernvarme. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 56 - Collusion detection in public procurement using computational methods

Resumé

Dataprogrammet Bid Viewer er designet til at kunne screene store mængder udbudsdata for bl.a. ulovlige samarbejder og tegn på karteller. Flere udenlandske konkurrencemyndigheder benytter programmet, og vi offentliggør nu artiklen "Collusion detection in public procurement using computational methods."

Mødedato

K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af enekontrol over FCA Denmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at K.W. Bruun Import overtager 100 pct. af aktierne i FCA Denmark. Med transaktionen erhverver K.W. Bruun Import dermed enekontrol over FCA Denmark. [RESUME]. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies

Resumé

Ved transaktionen erhverver Saint-Gobain via et datterselskab indirekte ejerskab over 100 pct. af aktiekapitalen i GCP. Saint-Gobain erhverver herved enekontrol over GCP. GCP er et amerikansk selskab med aktiviteter inden for produktion og salg af produkter og teknologier til byggeindustrien. GCP opererer via to forretningsdivisioner: Specialty Construction Chemicals (”SCC”) og Specialty Building Materials (”SBM”). Divisionen SCC producerer bl.a. kemiske blandinger (admixtures til beton og cement). SBM producerer bl.a. fugemasser og membraner, der anvendes i byggerier til at beskytte mod vand-, luft- og dampdiffusion og mod brandskade. GCP har aktiviteter vedrørende både SCC og SBM i Danmark og har registreret varemærkerne DARACEM, RECOVER og BETEC i Danmark. Saint-Gobain er et fransk multinationalt selskab med hovedkvarter i Paris. Saint-Gobain er aktiv inden for produktion og salg af produkter til byggeindustrien med en række aktiviteter inden for fire overordnede forretningsområder, herunder henholdsvis innovative materialer, byggeprodukter, detaildistribution af byggeprodukter samt glasløsninger. SaintGobain har i 2021 erhvervet selskabet Chryso, som primært har aktiviteter vedrørende produktion af kemiske blandinger (admixtures til beton og cement), samt endvidere produktion af en række byggeprodukter inden for bl.a. bindemidler, vandtætning og fugemasse. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt