Sorter

Mødedato

Vejledning om fusionskontrol VI

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret sin vejledning om fusionskontrol. Vejledningen informerer virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.

Mødedato

Regningsbetaling

Resumé

Der er potentiale for at styrke konkurrencen om danskernes automatiske regningsbetalinger. Det konkluderer Konkurrencerådet i sin analyse "Regningsbetaling - automatiske løsninger til betaling af regninger". Analysen indeholder flere indsatsområder og anbefalinger, der kan styrke konkurrencen.

Mødedato

Waterland Private Equitys erhvervelse af enekontrol over Modstrøm Danmark A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver StandbyCo VII ApS ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i Modstrøm Danmark A/S. Modstrøm Danmark A/S er en uafhængig el-leverandør, som primært
sælger og leverer strøm til private husholdninger og virksomheder over hele Danmark. Udover at levere strøm til danske el-forbrugere, yder Modstrøm Danmark A/S også rådgivning og vejledning om energiforbedringer og energioptimering til både privat- og erhvervskunder med henblik på omstilling til grøn energi. StandbyCo VII ApS er et nyoprettet anpartsselskab, der ultimativt er ejet af Waterland Private Equity Fund VII C.V. Waterland Private Equity er en uafhængig private equity investeringsgruppe med porteføljeselskaber i primært Holland, Belgien og Tyskland. Waterland Private Equity har to danske porteføljeselskaber: Helgstrand Dressage, der driver virksomhed inden for hesteopdræt, samt All Things Live, der driver promotervirksomhed med afholdelse af events, arrangementer, koncerter m.v. Derudover har Waterland Private Equity en række yderligere porteføljeselskaber, der har aktiviteter i Danmark. Det drejer sig blandt andet om i) Enreach, der producerer VoIP software, ii) Sentia, der tilbyder managed hosting, iii) Keylane, der driver software service virksomhed, iv) Otravo, der tilbyder online rejseorganisering og v) United Petfood, der sælger dyrefoder. Waterland Private Equity har to porteføljeselskaber inden for elmarkedet, NUTS Group og Scholt Energy, der begge er uafhængige el-leverandører, med aktiviteter i Holland, Belgien og Tyskland. Ingen af de to selskaber har aktiviteter i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS' erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS

Resumé

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding III ApS ("Blue Equity Holding") 100 pct. af anparterne i DTK Group ApS fra selskabets nuværende ejere, Alsund Holding ApS og Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS. DTK Group ApS udbyder transport-, lager- og logistikydelser. Inden for transport udbyder DTK Group ApS freight forwarding (herunder ”Less tran Truckload” (LTL) og ”Full Truckload” (FTL) transport) samt temperaturkontrollerede transporter af levnedsmidler. DTK Group ApS udbyder transport i Europa. Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde ejer således en række porteføljeselskaber. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Minimumspriser på Hilfrs platform

Resumé

Platformene Happy Helper og Hilfr har givet Konkurrencerådet tilsagn om at fjerne minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Sagerne er de første i Danmark, som søger at afgrænse, hvornår selvstændigt erhvervsdrivende, som sælger ydelser på digitale platforme, er omfattet af konkurrenceloven.

Mødedato

OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt OK's køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted

Mødedato

Minimumspriser på Happy Helpers platform

Resumé

Platformene Happy Helper og Hilfr har givet Konkurrencerådet tilsagn om at fjerne minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Sagerne er de første i Danmark, som søger at afgrænse, hvornår selvstændigt erhvervsdrivende, som sælger ydelser på digitale platforme, er omfattet af konkurrenceloven.

Mødedato

Velfungerende markeder 37 - Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Resumé

En bedre regulering af forsyningssektoren vil kunne bidrage til, at slutpriserne ikke bliver for høje, og at sektoren samtidig har råd til at investere i fremtiden. Det vurderer Konkurrencerådet i artiklen "Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering."

Mødedato

Mastercard køb af Nets A/S' konto-til-konto infrastruktur samt digitale regningsbetalinger

Resumé

Den 12. september 2019 modtog KFST et udkast til en anmeldelse af astercard/Europay U.K. Limited overtager Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. Den 21. februar 2020 modtog KFST en fuldstændig anmeldelse, og indledte herefter en vurdering af hvorvidt fusionen skulle henvises til EU-kommissionen. Det skete den 3. april 2020. EU-Kommissionen godkendt fusionen 17 AUG mod tilsagn.

Mødedato

Vejledning om tilsagn i fusioner

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet vejledning til virksomheder og deres rådgivere, som kan få behov for at afgive tilsagn i en fusionssag. Hvert år behandler konkurrencemyndighederne cirka 50 fusionssager. Heraf bliver en mindre andel løst med tilsagn. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.