Sorter

Mødedato

Aftaler om pensions- og skadesforsikringer

Resumé

Styrelsen fandt, at aftalerne om tegning af pensionsforsikringer, for den del af aftalen med FYR, der vedrører lønrelaterede pensionsordninger, samt for aftalen med ABB-koncernen og Danfoss er tale om løn- og arbejdsforhold omfattet af konkurrencelovens §3. Disse er således undtaget fra konkurrenceloven. For den del af aftalen med FYR, der vedrører private pensionsordninger, har styrelsen givet meddelelse om en erklæring om ikke-indgreb efter lovens §9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl §§ 3/9