Sorter

Mødedato

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Resumé

Sagen vedrørte anmodning om ophævelse/ændring af et tilsagn i Dendek/Ditas-fusionen. Efter anmodning fra Ditas a.m.b.a. blev den tidligere tilsagnsløsning, der blev indgået ved den tidligere fusion, ændret således, at andelshaverne kunne pålægges ikke at købe direkte med de leverandører Ditas havde indgået aftale med. Tilsagn endeligt ophævet 24/9-2008.