Sorter

Mødedato

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Resumé

Værktøjsgrossisten Lemvigh-Müllers afgav i 2007 et tilbud på konkurrenten Brdr. A & O Johansen. Begge virksomheder er teknikgrossister på markederne for salg af VVS-/VA-artikler, el-artikler samt VVT-artikler til professionelle kunder. LM er endvidere også grossist på markedet for salg af stål og metaller til professionelle kunder. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at fusionen mellem LM og AO vil øge sandsynligheden for koordineret adfærd på markedet for salg af VVS-/VA-artikler til professionelle kunder og på markedet for salg af el-artikler til professionelle kunder (herefter hhv. ”VVS-markedet” og ”el-markedet”). Markedet var generel koncentreret og to virksomheder de væsentligste konkirrenter. Det var ikke vurderet om der også kunne opstå koordineret adfærd på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder, idet det ikke er afgørende for den samlede vurdering af fusionens virkninger. Derimod antog rådet at konkurrencen indenfor salget af stål og metaller til professionelle kunder ikke ville blive skadet. Da parterne ikke fremlagde acceptable tilsagn endte fusionen med at bliver blokeret af konkurrencerådet.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
forbud
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder