Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Jorton A/S, mistænkt for at være medlem af det "fynske byggekartel" var gjort til genstand for en kontrolundersøgelse 6. april 2016. Den 12. april 2016 anmodede virksomheden om aktindsigt i den eller de rejste sager efter reglerne om egen og partsaccess, hvilket blev imødekommet den 12. april 2016. 26. oktober 2016 blev Jorton A/S endvidere politianmeldt af KFST. Dagen efter anmodede Jorton om aktindsigt i de øvrige sager relateret til "Det Fynske Byggekartel", hvilket KFST afviste. Herefter blev spørgsmålet om aktindsigt indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste dele af anmodningen og hjemviste andre til fornyet behandling og afgørelse.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Hjemvist
Mødedato

Microsofts tilbud om at købe Navision

Resumé

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, burde oversendes til EU-kommissionen. Konkurrencestyrelsen meddelte ved brev af 11. juni 2002, at styrelsen ikke fandt grundlag for at indstille til økonomi- og erhvervsministeren at rette henvendelse til Kommissionen i medfør af fusionskontrolforordningen.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
ej til EU