Sorter

Mødedato

Bogbranchens samhandelsregler mv.

Resumé

Bogbranchen var i forbindelse med indkræfftædelsen af konkurrenceloven indrømmet nogle særlige bestemmelser, der tillod anvendelsen af bindende videresalgspriser. Dette var sket af kulturpolistiske grunde, men Konkurrencerådet valgte i 2000 at tage spørgsmålet op, idet man fandt at den praktiske forvaltning heraf ikke fulgte de politiske forudsætninger. Derudover pådømte rådet nogle betemmelser for antagelse af nye bogforhandlere, der i praksis fungeret som etableringskontrol ved at indrømme eksklusiv distributionsret til bestemte forhandlere. Konkurrenceankenævnet ophævede ved kendelse af 26/10-2000 den del af Konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000, der vedrørte adgangen til at håndhæve faste videresalgspriser for bøger "i forbindelse med udgivelse i andet format, udgave, udstyr/indbinding".

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 27
Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse