Sorter

Mødedato

Fly/tog samarbejdet

Resumé

SAS og DSB ønskede at samarbejde om transporten således, at passagerer, der rejste med SAS og partnere udenrigs uden ekstra vederlag kunne rejse med DSB-tog mellem lufthavnen i Kastrup og enhver togstation i Danmark. Aftalen indeholder nogle oplagte fordele for kunderne. Med der er også en risiko for, at den kan give SAS og DSB så store konkurrencemæssige fordele, at det kan begrænse erhvervsvilkårene for de virksomheder, der står uden for samarbejdet. Det drejer sig om andre luftfartsselskaber og om fjernbusserne. Men også om nye jernbaneoperatører, som iflg. den nye jernbanelov i de kommende år får mulighed for at drive passagertransport i konkurrence med DSB på de danske jernbaner. Derfor har Konkurrencerådet stillet som krav for at tillade aftalen, at andre luftfartsselskaber får adgang til at indgå lignende aftaler med DSB, og at andre bus- og togselskaber kan indgå lignende aftaler med SAS. Aftalen blev anmeldt forsent, og var derfor i princippet omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen fandt dog ikke anledning til, at nedlægge påstand om bødeforlæg, da parterne havde informeret om, at anmeldelsen ville blive forsinket grundet praktiske problemer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf § 8
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder