Sorter

Mødedato

Fly/tog samarbejdet

Resumé

SAS og DSB ønskede at samarbejde om transporten således, at passagerer, der rejste med SAS og partnere udenrigs uden ekstra vederlag kunne rejse med DSB-tog mellem lufthavnen i Kastrup og enhver togstation i Danmark. Aftalen indeholder nogle oplagte fordele for kunderne. Med der er også en risiko for, at den kan give SAS og DSB så store konkurrencemæssige fordele, at det kan begrænse erhvervsvilkårene for de virksomheder, der står uden for samarbejdet. Det drejer sig om andre luftfartsselskaber og om fjernbusserne. Men også om nye jernbaneoperatører, som iflg. den nye jernbanelov i de kommende år får mulighed for at drive passagertransport i konkurrence med DSB på de danske jernbaner. Derfor har Konkurrencerådet stillet som krav for at tillade aftalen, at andre luftfartsselskaber får adgang til at indgå lignende aftaler med DSB, og at andre bus- og togselskaber kan indgå lignende aftaler med SAS. Aftalen blev anmeldt forsent, og var derfor i princippet omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen fandt dog ikke anledning til, at nedlægge påstand om bødeforlæg, da parterne havde informeret om, at anmeldelsen ville blive forsinket grundet praktiske problemer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf § 8
Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse
Mødedato

Renholdningsselskabet af 1898 og I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet

Resumé

I 1996 og 1997 var en række restaurationer i Nyhavn ramt af en arbejdskonflikt, der bl.a. medførte, at de ikke kunne få afhentet affald. Disse klagede herefter til KFST, idet renovationsselskabet 1898 på den ene side havde eneret til at afhente affald og på den anden side nægtede at afhente hos de konfliktramte restaurationer. Konkurrencerådet fandt, at dette udgjorde en ulovlig leveringsnægtelse, der ikke var fritaget, jf. konkurrencelovens § 3, om løn og arbejdsforhold. Konkurrenceankenævnet kunne dog ikke tiltræde dette og ophævede afgørelsen ved kendelse af 22/12-1997. Ankenævnet lagde vægt på, at sympatikonflikter måtte antages at være omfattet af konkurrencelovens § 3.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 3
Udfald
Omfattet af kl. § 3