Sorter

Mødedato

Rosendahl Design Group AJS

Resumé

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group for at bryde konkurrenceloven. Overtrædelsen er sket ved, at Rosendahl Design Group har indgået aftaler med forhandlere
om begrænsning af forhandlernes passive videresalg til andre forhandlere og aftaler om bindende videresalgspriser. Det er styrelsens vurdering, at adfærden samlet set har haft til formål at holde videresalgspriserne på et vist niveau samt at denne er egnet til at påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Det skyldes, at der er tale om vertikale aftaler, der (i) omfatter en hel medlemsstats område (Danmark), (ii) omfatter brugskunst, isenkram og designprodukter, der let kan handles over grænserne, og (iii) vedrører begrænsning af passivt videresalg til andre forhandlere, og prisbinding (bindende videresalgspriser). Sagen er derfor behandlet efter både konkunenceloven og EUF-traktaten. Bøden er udmålt på baggund af overtrædelsens grovhed, varighed samt den globale koncernomsætning, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. I. Derudover er der ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på skærpende og formildende omstændigheder. Som skærpende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group NS har udsat andre virksomheder for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale. Som formildende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group A/S ved en intern politik for overholdelse af konkurrencereglerne har gjort en aktiv indsats for at sikre compliance. På baggrund af en konkret vurdering af ovenstående omstændigheder er bøden fastsat til 10 mio. kr. Da Rosendahl Design Group NS har erkendt erkendt overtrædelsen og til bidraget til opklaringen er der jf. konkutTencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 4 indrømmet en rabat, således, at bøde ender på 7 ,5 mio. kr.

Mødedato

Peugeot Forhandler Forening

Resumé

Peugeot Forhandler Foreningen har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk. Foreningen har derfor accepteret at betale en bøde på 500.000 kroner

Mødedato

HTS Besafe

Resumé

HTS Besafe, der blandt andet producerer voksiposer og autostole til babyer og børn, har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i mere end fem år. Virksomheden har accepteret en bøde på 8 millioner kroner for overtrædelsen

Mødedato

Ghost Bar ApS - bøde på 57.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Ghost Bar ApS har accepteret en bøde på 57.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden i perioden fra 2. februar 2016 til den 3. august 2019.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Tartan Pub ApS - bøde på 105.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Tartan Pub ApS har accepteret en både på 105.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden 23. december 2013 til 31. december 2019.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Eiskjær Invest ApS - bøde på 80.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Eiskjær Invest ApS (på vegne af Ice Inc. ApS og Crazy Daisy, Fjerritselv ApS) har accepteret en bøde på 80.000 kroner. Overtrædelsen har for Ice Inc. ApS (tidligere Crazy Daisy, Års ApS) fundet sted i perioden fra 1. november 2004 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Crazy Daisy, Fjerritselv ApS fundet sted i perioden fra 13. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Horsens Nightlife ApS - bøde på 140.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Horsens Nightlife ApS har accepteret en bøde på 140.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 2. november 2004 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Crazy Daisy i Odder ApS - bøde på 41.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Crazy Daisy Odder ApS har accepteret en bøde på 41.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 23. december 2013 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Nonboe Holding ApS - bøde på 96.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Nonboe Holding ApS har accepteret en bøde på 96.000 kroner. Overtrædelsen har for Buddy Holly Struer ApS fundet sted i perioden fra 27. december 2013 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Roxy Malt Holstebro ApS fundet sted i perioden fra den 9. december 2016 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Crazy Daisy, Haderslev ApS - bøde på 85.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Crazy Daisy, Haderslev ApS har accepteret en bøde på 85.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 30. april 2004 til den 24. marts 2020.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde