Sorter

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet
Mødedato

Fly/tog samarbejdet

Resumé

SAS og DSB ønskede at samarbejde om transporten således, at passagerer, der rejste med SAS og partnere udenrigs uden ekstra vederlag kunne rejse med DSB-tog mellem lufthavnen i Kastrup og enhver togstation i Danmark. Aftalen indeholder nogle oplagte fordele for kunderne. Med der er også en risiko for, at den kan give SAS og DSB så store konkurrencemæssige fordele, at det kan begrænse erhvervsvilkårene for de virksomheder, der står uden for samarbejdet. Det drejer sig om andre luftfartsselskaber og om fjernbusserne. Men også om nye jernbaneoperatører, som iflg. den nye jernbanelov i de kommende år får mulighed for at drive passagertransport i konkurrence med DSB på de danske jernbaner. Derfor har Konkurrencerådet stillet som krav for at tillade aftalen, at andre luftfartsselskaber får adgang til at indgå lignende aftaler med DSB, og at andre bus- og togselskaber kan indgå lignende aftaler med SAS. Aftalen blev anmeldt forsent, og var derfor i princippet omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen fandt dog ikke anledning til, at nedlægge påstand om bødeforlæg, da parterne havde informeret om, at anmeldelsen ville blive forsinket grundet praktiske problemer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf § 8