Sorter

Mødedato

To aftaler mellem Kemira Danmark og DLG er opsagt

Resumé

Styrelsen meddelte Kemira Danmark, at man ikke længere fandt anledning til at behandle anmeldelser af 2 aftaler, da aftalerne var opsagt til udløb 31. januar 2001. Styrelsen foretog sig ikke en materiel vurdering af aftalerne. Aftalerne blev anmeldt inden den 1. juli 1998 og var derfor omfattet af konkurrencelovens § 27. Styrelsen har derfor ikke foretaget sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay)

Resumé

Sagen vedrørte det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay). Dette er imidlertid blevet ophævet. Konkurrencestyrelsen lukkede herefter sagen om selskabernes anmeldelse af aftalen med anmodning om en erklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært § 8. Aftalen var omfattet af overgangsreglerne i konkurrencelovens § 27, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
anmeldelse trukket tilbage
Mødedato

Ophørt samarbejde mellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension

Resumé

Topdanmark meddelte konkurrencestyrelsen, at samarbejdsaftalen imellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension om salg af pensioner var bortfaldet ved Danicas (Danske Banks) køb af BG Pension i februar 2001. Aftalen var anmeldt til styrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter lovens § 8, stk. 1, og var omfattet af overgangsbestemmelsen i § 27, stk. 4. Styrelsen fandt, at der ikke var anledning til at behandle anmeldelsen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Aftale mellem (før) Kløver Mælk nu Arla Foods og Dansk Supermarked er ophørt

Resumé

Styrelsen meddelte Arla Foods, at de ikke længere fandt anledning til at behandle Kløver Mælks aftale med Dansk Supermarked. Dette var grundet, at den oprindelige aftale ikke længere var gældende, og da den var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4, fandt styrelsen ikke, at der herefter var anledning til at foretage sig yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Aftale mellem Arla Foods og Tholstrup Cheese Holding

Resumé

Sagen vedrørte en aftale mellem Arla Foods og Tholstrup Cheese Holding. Styrelsen meddelte Arla Foods, at man ikke længere fandt anledning til at behandle anmeldelse af en aftale, da aftalen var opsagt til udløb den 31. december 2003. Styrelsen foretog ikke en materiel vurdering af aftalerne. Efter at Arla opsagde aftalen og samtidigt gav afkald på Tholstrup Cheeses købsforpligtelse, fandt Styrelsen ikke anledning til at behandle anmeldelsen yderligere, jf. at aftalen var omfattet af konkurrencelovens § 27, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Mejeriforeningens aftale om eksport af feta er ophævet

Resumé

Styrelsen meddelte i sagen Mejeriforeningen, at styrelsen ikke længere fandt anledning til at foretage yderligere i anledning af foreningens anmeldelse af aftale om eksport af feta til Iran. Mejeriforeningen oplyste, at aftalen var ophævet. Aftalen var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4. Dette var grundet, at aftalen var indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Øresundscement I/S

Resumé

Aalborg Portland A/S og Cementa AB anmeldte den 29. juni 1998 en joint venture-aftale om etablering og drift af Øresundscement I/S. Formålet med at danne selskabet Øresundscement I/S var at etablere et midlertidigt projektorienteret samarbejde om fælles udviklingsaktiviteter og om mulige fælles cementleverancer til Øresundsforbindelsen. Aftalen var anmeldt med henblik på at opnå en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Parterne meddelte efterfølgende, at selskabet Øresundscement I/S er opløst. Da den anmeldte joint venture-aftale er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens § 27, stk. 4, og aftalen nu er ophævet, har Konkurrencestyrelsen herefter ikke fundet anledning til at behandle den anmeldte aftale. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt parterne, at såfremt man ikke hører fra dem inden en bestemt tidsfrist, anses sagen for afsluttet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

DLG og BAFs aftale om køb af grovvarer opsagt

Resumé

Styrelsen meddelte DLG, at styrelsen ikke fandt anledning til at foretage yderligere i anledning af selskabets anmeldelse af aftale med BAF (Bornholms Andelsgrovvare Forening) om indkøb af grovvarer. Aftalen var indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4. DLG har eferfølgende oplyst, at man pr. 1 marts 2001 havde opsagt aftalen med BAF med virkning fra 30. september 2001.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Faste bogpriser ved internethandel

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind over for Bogbranchens Fællesråds håndhævelse af fastprisreglen inden for bogbranchens samhandelsregler, før Konkurrencerådet havde taget stilling til de samlede samhandelsregler. Styrelsen havde på tidspunktet for afgørelsen iværksat en undersøgelse af bogbranchens samhandelsregler, og denne skulle forelægges rådet inden udgangen af 1999.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket